Soru:

A) 12 SUP M y = f(x) B) 11 X O C) 0 Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. (fog)(x) = mx + 2n + 6 eşitliği sağ

A) 12
SUP
M
y = f(x)
B) 11
X
O
C) 0
Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
(fog)(x) = mx + 2n + 6 eşitliği sağlanıyor.
Buna göre, f(m-1)-f(n-1) çarpımının değeri kaç-
tır?
w/N₂
D) -11
2
3
X
y = g(x)
E) -12
10.

A) 12 SUP M y = f(x) B) 11 X O C) 0 Yukarıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. (fog)(x) = mx + 2n + 6 eşitliği sağlanıyor. Buna göre, f(m-1)-f(n-1) çarpımının değeri kaç- tır? w/N₂ D) -11 2 3 X y = g(x) E) -12 10.

Soru Çözümünü Göster