Ters Fonksiyon Soruları

ÜCRETSIZDIR
5. £ (1,5) →R olmak üzere,
f(x) = x² -4x+8
fonksiyonu tanımlanıyor.
Buna göre, f fonksiyonunun görüntü kümesi
aşağıdakilerden hangisidir?
B) (5, 13)
A) [4, 13)
D) (5, 11)
C) [4,9)
E) (3, 10]
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
ÜCRETSIZDIR 5. £ (1,5) →R olmak üzere, f(x) = x² -4x+8 fonksiyonu tanımlanıyor. Buna göre, f fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? B) (5, 13) A) [4, 13) D) (5, 11) C) [4,9) E) (3, 10]
8.
O
●
Dik koordinat düzleminde [-1, 6] kapalı aralığında tanımlı
f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir.
Hane f<g
●
-10 1 2
[-1, 6] kapalı aralığında;
1234
D) AY
3 4
2 farklı a tam sayısı için f(a) < g(a)
6 farklı b tam sayısı için f(b) > g(b)
olduğuna göre, f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin
eksik kısımları aşağıdakilerden hangisi olabilir?
A)
B)
O 1 2 3 4
1. B
X
5
2. B
+3tone > 9
1234*
1 2 3 4
E)
6
3. E
AY
X
4. B
O 1 2 3 4
O 1 2 3 4 X
5. C 6. A
4
X
7. B 8. B
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
8. O ● Dik koordinat düzleminde [-1, 6] kapalı aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin bir kısmı şekilde verilmiştir. Hane f<g ● -10 1 2 [-1, 6] kapalı aralığında; 1234 D) AY 3 4 2 farklı a tam sayısı için f(a) < g(a) 6 farklı b tam sayısı için f(b) > g(b) olduğuna göre, f ve g fonksiyonlarının grafiklerinin eksik kısımları aşağıdakilerden hangisi olabilir? A) B) O 1 2 3 4 1. B X 5 2. B +3tone > 9 1234* 1 2 3 4 E) 6 3. E AY X 4. B O 1 2 3 4 O 1 2 3 4 X 5. C 6. A 4 X 7. B 8. B
MİRAY YAYINLARI
4
Aşağıda [0, 2] aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafik-
leri verilmiştir.
C) AY
8
y = (f+g)(x)
2
2
Hglx1)
y = (fog)(x)
4
E) AY
6
5
Buna göre, aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlış
çizilmiştir? 12)+9(2) = 4+02 4
y
B)
X
y = f(x)
4
2
O
-4
4
y = g(x)
D) y
D) 6
y
2
X
g(fl)
y = (gof)(x)
y = (f-g)(x)
X
y = (f-g)(x)
E) 7
2
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
MİRAY YAYINLARI 4 Aşağıda [0, 2] aralığında tanımlı f ve g fonksiyonlarının grafik- leri verilmiştir. C) AY 8 y = (f+g)(x) 2 2 Hglx1) y = (fog)(x) 4 E) AY 6 5 Buna göre, aşağıda verilen grafiklerden hangisi yanlış çizilmiştir? 12)+9(2) = 4+02 4 y B) X y = f(x) 4 2 O -4 4 y = g(x) D) y D) 6 y 2 X g(fl) y = (gof)(x) y = (f-g)(x) X y = (f-g)(x) E) 7 2
eşit
or.
ik
E) 15
A KİTAPÇIĞI
23. Bir yarış pistinde A noktasında bulunan motosiklet,
1
metre hızla
doğrusal yol izleyerek dakikada
√13-2√3
2 dakika gittiğinde C noktasına ulaşıyor. Daha sonra
1
doğrusal yol izleyerek dakikada
√52 + √27
giderek 25 dakikada B noktasına ulaşıyor.
B
metre hızla
Buna göre, A ile B noktaları arası kaç metredir?
A) 10√3
B) 7√3 C) 8
D) 4√13
E) 2√13
(**) (A
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
eşit or. ik E) 15 A KİTAPÇIĞI 23. Bir yarış pistinde A noktasında bulunan motosiklet, 1 metre hızla doğrusal yol izleyerek dakikada √13-2√3 2 dakika gittiğinde C noktasına ulaşıyor. Daha sonra 1 doğrusal yol izleyerek dakikada √52 + √27 giderek 25 dakikada B noktasına ulaşıyor. B metre hızla Buna göre, A ile B noktaları arası kaç metredir? A) 10√3 B) 7√3 C) 8 D) 4√13 E) 2√13 (**) (A
7.
PS
pfissy.com
ShopN
Gerçel sayılar kümesinde f, g ve h fonksiyonları,
(gof)(x) = 5x +3
(foh)(x) = 2x - 1
biçiminde tanımlanıyor.
Buna göre, g(5)-5h(3) ifadesinin değeri kaçtır?
A) 5
B) 4
D) -1
E) -2
C) 3
09
BILIM ANAHTARI YAYINLARI
1
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
7. PS pfissy.com ShopN Gerçel sayılar kümesinde f, g ve h fonksiyonları, (gof)(x) = 5x +3 (foh)(x) = 2x - 1 biçiminde tanımlanıyor. Buna göre, g(5)-5h(3) ifadesinin değeri kaçtır? A) 5 B) 4 D) -1 E) -2 C) 3 09 BILIM ANAHTARI YAYINLARI 1
B
2022-AYT / Matematik
f(x-¹²-3) =
21. f
A)
olduğuna göre, f¹(x) fonksiyonu aşağıdakilerden han-
gisidir?
1-x
4x - 3
X
X + 1
D)
{(5)
3 + x
4x - 1
B
B)
1 + x
4x - 3
E)
1-x
3x - 4
C)
3-x
4x - 1
B
23.
YAYINLARI
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
B 2022-AYT / Matematik f(x-¹²-3) = 21. f A) olduğuna göre, f¹(x) fonksiyonu aşağıdakilerden han- gisidir? 1-x 4x - 3 X X + 1 D) {(5) 3 + x 4x - 1 B B) 1 + x 4x - 3 E) 1-x 3x - 4 C) 3-x 4x - 1 B 23. YAYINLARI
ci ürün % 50 indirimli
zerinden % 20 indirimli
ir.
20 a
Toner
Korit 20b
nternet sitesinden 2
sitesinden 2 tane
it aldığında 22 TL
nde de aynı etiket
I kağıdın etiket
16
E) 18
06 = 330
=288
IV
2/2
330
9-884
ndaki Cengiz
k ortalaması
iştır. Cengiz
bu okuldan
ş ortalaması
anmıştır.
a işe yeni
an 2021
kaçtır?
E) 21
2x-4=-2
ax = +2
x=¾a
2
X
kentinden C kent
anda, aynı yönde harekete başlayan iki araç
yavaş olan aracı 22.00'da C kentinde yakalıyor.
2000/200
16
A kentinden hareket eden araç, AB yolunun yarısına
geldiğinde, B kentinden hareket eden araç BC yolunun
'ünü gitmektedir.
Buna göre, A ve B kentlerindeki araçlar başlangıçtaki
hızlarıyla birbirlerine doğru 10.00'da aynı anda yola
çıktıklarında saat kaçta karşılaşırlar?
A) 13.00 B) 14.00
C) 15.30
48
f(ax-4)= x - 2
g(x) = bx - 1
biçiminde tanımlanıyor.
2b +1
(f + g-¹) (2) = f(-2)
olduğuna göre,
A) - -1/-2
B) --—-—-
3
282
26. a ve b gerçek sayılar olmak üzere, gerçek sayılar kümesi
üzerinde f ve g fonksiyonları
f(2)= 6-2
x-1= x
ax-4 =2
9x = 6
x=6
x-1-2
b
X-1=25
x=2b+1
3
olan
D) 16.00
e lo
ifadesinin değeri kaçtır?
D) 1/
slo
E) 16.30
11-
27. Dik koordinat düzleminde
y = f(x) fonksiyonunun g
kısmının fotoğrafı aşağı
-2 +26+1=²+²
+2b=3
4+2b9=3
a
E) 3/3
w/N
y = f(x) üçüncü de
(fofof) (-3)
olarak veriliyor.
Buna göre, f(2
A) 2
B
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
ci ürün % 50 indirimli zerinden % 20 indirimli ir. 20 a Toner Korit 20b nternet sitesinden 2 sitesinden 2 tane it aldığında 22 TL nde de aynı etiket I kağıdın etiket 16 E) 18 06 = 330 =288 IV 2/2 330 9-884 ndaki Cengiz k ortalaması iştır. Cengiz bu okuldan ş ortalaması anmıştır. a işe yeni an 2021 kaçtır? E) 21 2x-4=-2 ax = +2 x=¾a 2 X kentinden C kent anda, aynı yönde harekete başlayan iki araç yavaş olan aracı 22.00'da C kentinde yakalıyor. 2000/200 16 A kentinden hareket eden araç, AB yolunun yarısına geldiğinde, B kentinden hareket eden araç BC yolunun 'ünü gitmektedir. Buna göre, A ve B kentlerindeki araçlar başlangıçtaki hızlarıyla birbirlerine doğru 10.00'da aynı anda yola çıktıklarında saat kaçta karşılaşırlar? A) 13.00 B) 14.00 C) 15.30 48 f(ax-4)= x - 2 g(x) = bx - 1 biçiminde tanımlanıyor. 2b +1 (f + g-¹) (2) = f(-2) olduğuna göre, A) - -1/-2 B) --—-—- 3 282 26. a ve b gerçek sayılar olmak üzere, gerçek sayılar kümesi üzerinde f ve g fonksiyonları f(2)= 6-2 x-1= x ax-4 =2 9x = 6 x=6 x-1-2 b X-1=25 x=2b+1 3 olan D) 16.00 e lo ifadesinin değeri kaçtır? D) 1/ slo E) 16.30 11- 27. Dik koordinat düzleminde y = f(x) fonksiyonunun g kısmının fotoğrafı aşağı -2 +26+1=²+² +2b=3 4+2b9=3 a E) 3/3 w/N y = f(x) üçüncü de (fofof) (-3) olarak veriliyor. Buna göre, f(2 A) 2 B
INIF AYT - 4
MATİK TESTİ
dır.
udan başlayabilirsiniz.
n Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz.
3.
4.
A)
B)
fonksiyonunun tersi aşağıdakilerden U
hangisidir?
f(x) = 5arcsin
C)
2x - 1
3
D)
2 (sin(x-2)+1)
¹1 (3sin(x + 2)-1)
2
5
1-(3sin(x-2) +1)
E)
31-(sin(x + 2)-1)
2
3
f(x) = 3π-tan
(3sin(x2)+1)
5
+2
7-ax
3
not
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
INIF AYT - 4 MATİK TESTİ dır. udan başlayabilirsiniz. n Matematik Testi için ayrılan kısmına işaretleyiniz. 3. 4. A) B) fonksiyonunun tersi aşağıdakilerden U hangisidir? f(x) = 5arcsin C) 2x - 1 3 D) 2 (sin(x-2)+1) ¹1 (3sin(x + 2)-1) 2 5 1-(3sin(x-2) +1) E) 31-(sin(x + 2)-1) 2 3 f(x) = 3π-tan (3sin(x2)+1) 5 +2 7-ax 3 not
9.
MATEMATİK
Dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x)
fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir.
Li
a
YGULANAN
B) (gof)(a)
D) (g-¹of)(a)
K
- y = f(x)
y = g(x)
L noktasının apsisi a olduğuna göre, K noktasının
ordinatı aşağıdakilerden hangisidir?
(31
A) (fog)(a)
TYT O
AYT
mysigna thig
E) (gof-¹og)(a)
X
C) (g-¹ofog)(a)
11.
e
b
A
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
9. MATEMATİK Dik koordinat düzleminde y = f(x) ve y = g(x) fonksiyonlarının grafikleri çizilmiştir. Li a YGULANAN B) (gof)(a) D) (g-¹of)(a) K - y = f(x) y = g(x) L noktasının apsisi a olduğuna göre, K noktasının ordinatı aşağıdakilerden hangisidir? (31 A) (fog)(a) TYT O AYT mysigna thig E) (gof-¹og)(a) X C) (g-¹ofog)(a) 11. e b A
7.
-3
MATEMATİK
f(x) = f(x - 2)
1
^y
4
O
3
2
y = f(x)
Şekildeki dik koordinat sisteminde y = f(x) fonksiyonunun
grafiği verilmiştir.
Buna göre,
eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır?
5
B) ¾/13
C) 2
A) 1
X
ty
67
D) 1/3
w|0
8.
Dik koordinat düzleminde f + g ve f fonksiyonlarının
grafikleri verilmiştir.
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
7. -3 MATEMATİK f(x) = f(x - 2) 1 ^y 4 O 3 2 y = f(x) Şekildeki dik koordinat sisteminde y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre, eşitliğini sağlayan x değeri kaçtır? 5 B) ¾/13 C) 2 A) 1 X ty 67 D) 1/3 w|0 8. Dik koordinat düzleminde f + g ve f fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
NAVIGASYON
11. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
-3
A) 9
2
g(x)=x-2 olmak üzere,
(fog)(x) ≤0
eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı
kaçtır?<0
B) 13 C) 15
es n
f(x-2)44
D) 17
E) 21
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
NAVIGASYON 11. Aşağıda f fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -3 A) 9 2 g(x)=x-2 olmak üzere, (fog)(x) ≤0 eşitsizliğinin çözüm kümesindeki tam sayıların toplamı kaçtır?<0 B) 13 C) 15 es n f(x-2)44 D) 17 E) 21
eri
E)
İkinci Dereceden Fonksiyonlar
y = mx² + 3x + 1 parabolü ile y = x + 3 doğrusu 2 farklı
noktada kesişmektedir.
Buna göre, m'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır?
A)-2
B)-1(
C) 0
D) 1
E) 2
mx +3x+1 =×+3
m
22
22
834-4
Hija
8
9.
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
eri E) İkinci Dereceden Fonksiyonlar y = mx² + 3x + 1 parabolü ile y = x + 3 doğrusu 2 farklı noktada kesişmektedir. Buna göre, m'nin en küçük tam sayı değeri kaçtır? A)-2 B)-1( C) 0 D) 1 E) 2 mx +3x+1 =×+3 m 22 22 834-4 Hija 8 9.
1. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir.
-3
-2
f(x) fonksiyonu ile
O
1, f(x) > 0
g(x)= 0, f(x)=0
-1, f(x) <0
fonksiyonu tanımlanmıştır.
2 3
4
D) -2
-f(x)
Buna göre, g(x+3) = 1 eşitliğini sağlayan x tam
sayılarının toplamı kaçtır?
A)-14
B)-10
C) -6
3.
E) 2
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
1. Aşağıda y = f(x) fonksiyonunun grafiği verilmiştir. -3 -2 f(x) fonksiyonu ile O 1, f(x) > 0 g(x)= 0, f(x)=0 -1, f(x) <0 fonksiyonu tanımlanmıştır. 2 3 4 D) -2 -f(x) Buna göre, g(x+3) = 1 eşitliğini sağlayan x tam sayılarının toplamı kaçtır? A)-14 B)-10 C) -6 3. E) 2
ME TESTİ
k üzere,
plamı kaçtır?
D16
E) 17
FONKSİYONLAR
4. f: R-(a) → R-(b) olmak üzele,
5x-3
-x+4
fonksiyonu bire bir ve örten olduğuna göre,
f(a + b) kaçtır?
8
A) - 3
8
B) 5
C)-1
D) 1
E) 2
7. 1:R Rolmak üzere
f(x)-5x-2
fonkonu veriliyor
A=(-7. a) olduğuna göre a
den hangisidir?
A) (-37, 631
IN
D)-1,3)
FONKSİYONLAR
1.30
E)(-5, 121
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
ME TESTİ k üzere, plamı kaçtır? D16 E) 17 FONKSİYONLAR 4. f: R-(a) → R-(b) olmak üzele, 5x-3 -x+4 fonksiyonu bire bir ve örten olduğuna göre, f(a + b) kaçtır? 8 A) - 3 8 B) 5 C)-1 D) 1 E) 2 7. 1:R Rolmak üzere f(x)-5x-2 fonkonu veriliyor A=(-7. a) olduğuna göre a den hangisidir? A) (-37, 631 IN D)-1,3) FONKSİYONLAR 1.30 E)(-5, 121
31. f ve g fonksiyonları gerçel sayılar kümesinde tanımlı olmak
üzere,
y = g(x) fonksiyonunun grafiği ile y = f(x) fonksiyonunun grafiği,
y = x doğrusuna göre simetriktir.
(gof)(3k-7)=k+3
olduğuna göre, k değeri kaçtır?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
31. f ve g fonksiyonları gerçel sayılar kümesinde tanımlı olmak üzere, y = g(x) fonksiyonunun grafiği ile y = f(x) fonksiyonunun grafiği, y = x doğrusuna göre simetriktir. (gof)(3k-7)=k+3 olduğuna göre, k değeri kaçtır? A) 2 B) 3 C) 4 D) 5 E) 6
46. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir.
1
B)-2
0
3
C) 0
y=g(x)
• f fonksiyonu bir doğrusal fonksiyondur.
Buna göre, (f-¹og)(-3). (g-¹of)(-2) ifadesinin sonucu
kaçtır?
A) -3
y=f(x)
D) 2
E) 4
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
46. Aşağıda f ve g fonksiyonlarının grafikleri verilmiştir. 1 B)-2 0 3 C) 0 y=g(x) • f fonksiyonu bir doğrusal fonksiyondur. Buna göre, (f-¹og)(-3). (g-¹of)(-2) ifadesinin sonucu kaçtır? A) -3 y=f(x) D) 2 E) 4