Ters Fonksiyon Soruları

BÖLÜM 3
TEST 1
f(ax+b) = -x
2b
L
a
1.
a ve b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere, gerçek
sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu
f(a)
=
eşitlikleri
A) -2
le augue
sağlanmaktadır.
HEM
Buna göre, f(a) değeri kaçtır?
B) -1
ihr?
c) 1/1/2
FONKSİYONLA
D) 1
E)
N/0
4.
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
BÖLÜM 3 TEST 1 f(ax+b) = -x 2b L a 1. a ve b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu f(a) = eşitlikleri A) -2 le augue sağlanmaktadır. HEM Buna göre, f(a) değeri kaçtır? B) -1 ihr? c) 1/1/2 FONKSİYONLA D) 1 E) N/0 4.
10. x > 2 olmak üzere,
f(x) = log,(x - 2)
• g(x) = log3(x - 2)
fonksiyonları için
(fog ¹) (k)=
A) 15
11
2
B) 14
U8
olduğuna göre, k değeri aşağıdakilerden hangisidir?
C) 11
logna 18
soyinetminst obnimigid
D) 9
E) 8
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
10. x > 2 olmak üzere, f(x) = log,(x - 2) • g(x) = log3(x - 2) fonksiyonları için (fog ¹) (k)= A) 15 11 2 B) 14 U8 olduğuna göre, k değeri aşağıdakilerden hangisidir? C) 11 logna 18 soyinetminst obnimigid D) 9 E) 8
6.
a bir gerçel sayı olmak üzere, f: RR fonksiyonu her x
gerçel sayısı için
f(x + a) = 2x + 6
X-1
f¹(x-a) =
2
eşitliklerini sağlamaktadır.
Buna göre, a kaçtır?
A) 5
B) 4
2
f²²(x+a)= -x+6
-2
C) 3
D) 2
416
2
E) 1
M
A
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
6. a bir gerçel sayı olmak üzere, f: RR fonksiyonu her x gerçel sayısı için f(x + a) = 2x + 6 X-1 f¹(x-a) = 2 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre, a kaçtır? A) 5 B) 4 2 f²²(x+a)= -x+6 -2 C) 3 D) 2 416 2 E) 1 M A
2. Uygun aralıkta tanımlı,
f(x) = 4x² + 4x + 5
COU
fonksiyonunun ters fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
C)
√x+4
2
√√x-4
2
-1
-1
-
D)
E)√x-4-2
x-4-1
2
2x-1
2
45
1
© SADIK UYGUN YA
SADIK UYGUN YAYINLARI
GUN YAYINLARI
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
2. Uygun aralıkta tanımlı, f(x) = 4x² + 4x + 5 COU fonksiyonunun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? B) A) C) √x+4 2 √√x-4 2 -1 -1 - D) E)√x-4-2 x-4-1 2 2x-1 2 45 1 © SADIK UYGUN YA SADIK UYGUN YAYINLARI GUN YAYINLARI
6
4/20
5
1
talo+b1 = tal|1+x| 2
ta(+61 = 4a x
27. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir K alt küme-
sine tanımlı
f(x) =
[−x+8, x<3se,
x + 2, x ≥ 3 ise,
fonksiyonu örten olduğuna göre, K kümesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) [3, ∞)
B) [5,00)
(D) (-00, 5)
(-∞, 3)
[3, 5]
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
6 4/20 5 1 talo+b1 = tal|1+x| 2 ta(+61 = 4a x 27. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir K alt küme- sine tanımlı f(x) = [−x+8, x<3se, x + 2, x ≥ 3 ise, fonksiyonu örten olduğuna göre, K kümesi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) [3, ∞) B) [5,00) (D) (-00, 5) (-∞, 3) [3, 5]
INLARI
SADIK UYGUN YAYINLARI
SADIK UYGUN YAYINLARI
5+1
4. f¹(5x + 1) = g(3x + 5)
eşitliği veriliyor.
Buna göre, (fog)(2) değeri kaçtır?
A) -1
3x+5=2-5
3x = -3
3
B) -2 C) -3 D)-4
ww
f(9/2))
+'"
xel +²¹ ( -5 +1) = 9(2)
X=1
E) -5
(Spot 2'ye göre)
x)=3x45
"/
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
INLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI 5+1 4. f¹(5x + 1) = g(3x + 5) eşitliği veriliyor. Buna göre, (fog)(2) değeri kaçtır? A) -1 3x+5=2-5 3x = -3 3 B) -2 C) -3 D)-4 ww f(9/2)) +'" xel +²¹ ( -5 +1) = 9(2) X=1 E) -5 (Spot 2'ye göre) x)=3x45 "/
arı için
Cevap: E
E) 15
Soru: 73
Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları için
(fog-1)(x+1)=
2x + 3
5
f(1) = 7 ve g(7) = a² + 2a + 3
olduğuna göre, a'nın alabileceği farklı değerlerin top
lamı kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 0
D) 1
E) 2
Örnek: 76
Uygun koşullarda
f(x) = √2x-
olduğuna göre,
Çözüm
y
= f(x) fonksiy
Bu şekilde eld
f(x)=y=√2
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
arı için Cevap: E E) 15 Soru: 73 Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları için (fog-1)(x+1)= 2x + 3 5 f(1) = 7 ve g(7) = a² + 2a + 3 olduğuna göre, a'nın alabileceği farklı değerlerin top lamı kaçtır? A)-2 B)-1 C) 0 D) 1 E) 2 Örnek: 76 Uygun koşullarda f(x) = √2x- olduğuna göre, Çözüm y = f(x) fonksiy Bu şekilde eld f(x)=y=√2
O. Aşağıdaki şekilde f(x) ve (fog)(x) fonksiyonlarının grafikle-
ri verilmiştir.
(fog)(x)
B
A) f¹(P) + P
C) (g-¹ of) (P) + P
Ay
O
A
P
E) f¹(P) + g ¹(P)
f(x)
[AB] // Ox ve A noktası, x = p doğrusu üzerindedir.
Buna göre, B noktasının koordinatları toplamı aşağı-
dakilerden hangisidir?
B) f(P) +g¹(P)
D) g ¹(f(P)) + f(P)
X
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
O. Aşağıdaki şekilde f(x) ve (fog)(x) fonksiyonlarının grafikle- ri verilmiştir. (fog)(x) B A) f¹(P) + P C) (g-¹ of) (P) + P Ay O A P E) f¹(P) + g ¹(P) f(x) [AB] // Ox ve A noktası, x = p doğrusu üzerindedir. Buna göre, B noktasının koordinatları toplamı aşağı- dakilerden hangisidir? B) f(P) +g¹(P) D) g ¹(f(P)) + f(P) X
en
1
3.
f(x) =
ax+b
cx+d f¹(x) = = x+b
f(a) = b
f¹(b) = a
1. f(x) = 4x ⇒ f¹(x) =
II. f(x) = 3-x ⇒ f¹(x)=3-x
III. f(x) = 2x - 4 ⇒ f¹(x) = x=4
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
"
D) II ve III
B)-3
B) Yalnız II
4. R de tanımlı, f(x) = 3x + 1
fonksiyon için f¹(a) = -2
olduğuna göre, a kaçtır?
A) -1
E) I, II ve III
C) -5
C) I ve II
D)-7
E) -9
TYT Matematik
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
en 1 3. f(x) = ax+b cx+d f¹(x) = = x+b f(a) = b f¹(b) = a 1. f(x) = 4x ⇒ f¹(x) = II. f(x) = 3-x ⇒ f¹(x)=3-x III. f(x) = 2x - 4 ⇒ f¹(x) = x=4 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I " D) II ve III B)-3 B) Yalnız II 4. R de tanımlı, f(x) = 3x + 1 fonksiyon için f¹(a) = -2 olduğuna göre, a kaçtır? A) -1 E) I, II ve III C) -5 C) I ve II D)-7 E) -9 TYT Matematik
14.
A
B
28%
BEL
X
Depo
A noktasından yola çıkan bir motosikletli kurye, B
noktasında yolunu değiştirip C noktasındaki depoya
ilerliyor. C noktasındaki paketi alıp D noktasındaki
adrese ulaştırıyor.
Paketi adrese bırakıp [BA ya paralel olacak şekilde [DE
boyunca yoluna devam ediyor.
C) 105
LLI
m(BCD) = 28° ve m(ABC) = m(CDE) = x olduğuna göre,
x kaç derecedir?
A) 100
B) 104
D) 108
E) 110
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
14. A B 28% BEL X Depo A noktasından yola çıkan bir motosikletli kurye, B noktasında yolunu değiştirip C noktasındaki depoya ilerliyor. C noktasındaki paketi alıp D noktasındaki adrese ulaştırıyor. Paketi adrese bırakıp [BA ya paralel olacak şekilde [DE boyunca yoluna devam ediyor. C) 105 LLI m(BCD) = 28° ve m(ABC) = m(CDE) = x olduğuna göre, x kaç derecedir? A) 100 B) 104 D) 108 E) 110
6
ER UDE
Para
/10/a 0 olmak üzere kolları yukarı doğru d
f(x) = ax² + bx + c parabolünün tepe noktası koon
Ek Ö
nat düzleminin ikinci bölgesindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlik
doğrudur?
A)
Albfo Dikko
D) KK
B) b>0
3. Unite/ Test&
J
E) r> 0
C) c < 0
1.
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
6 ER UDE Para /10/a 0 olmak üzere kolları yukarı doğru d f(x) = ax² + bx + c parabolünün tepe noktası koon Ek Ö nat düzleminin ikinci bölgesindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlik doğrudur? A) Albfo Dikko D) KK B) b>0 3. Unite/ Test& J E) r> 0 C) c < 0 1.
7. f: [0, ]-[-1, 1] olmak üzere,
f(x):
= COSX
T
A) 122 B)
fonksiyonu veriliyor.
1 + (-)nia-s (d
Buna göre, f¹() ifadesinin değeri kaçtır?
MATEMATIK
π
C)
CEN
T
upp albot
(00
D) 273
3
-1
zone cos
5л
E)
:) 5r
123
7
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
7. f: [0, ]-[-1, 1] olmak üzere, f(x): = COSX T A) 122 B) fonksiyonu veriliyor. 1 + (-)nia-s (d Buna göre, f¹() ifadesinin değeri kaçtır? MATEMATIK π C) CEN T upp albot (00 D) 273 3 -1 zone cos 5л E) :) 5r 123 7
2.
B) 2
f(3) = 5
C) 3
P(x) (x-3)
Q(x)
5-
D) 4
Q(x) (x+2)
B(x)
41-2)
C) 15
-3
bölme işlemleri veriliyor.
Buna göre, P(x) polinomunun (x + 2) ile bölümün-
den kalan kaçtır?
A) 25
B) 20
D) 10
E) 5
0-27=-3
E) 5
PI-3):
P₁
1 15.
X
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
2. B) 2 f(3) = 5 C) 3 P(x) (x-3) Q(x) 5- D) 4 Q(x) (x+2) B(x) 41-2) C) 15 -3 bölme işlemleri veriliyor. Buna göre, P(x) polinomunun (x + 2) ile bölümün- den kalan kaçtır? A) 25 B) 20 D) 10 E) 5 0-27=-3 E) 5 PI-3): P₁ 1 15. X
1
fdd yayınları
A) f(x)
+(x) = 2X HD)
2x+1)=2x+2
R den R ye
20.
ola
hangisidir
A) x² + 1
D) x² + x - 1
18.
5(x-1)=(
17. f(x - 1) = 2* fonksiyonu için
B) x² - 2
f(x+1)-f(x) in, f(x) cinsinden değeri nedir?
B) 2f(x)
f(x)
4
f(x) =
(X->) ²+
B) 3
=
E) x²-x+1
2-2
7-X,
3
16.8
(gof) (k)= 4 olduğuna göre, k kaçtır?
(₁2
C) 4
A) 2
7-X29
S
>
2x2y 2
7 Jy
19. f(x) [4, +∞0) → (-11, +∞) olmak üzere,
f(2x + 1) = 4x2 - 4x + 2 fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f¹(5)
kaçtır?
A) - 3
B) 0
C) 4
AY
E)
XH
f(x)
1
GAM
D) 5
7-3*):=4
25(2)
g(x) = 5x-1 dir.
D) 8
y = f(x)
f(x + 2)
r¹(5)
E) 15
E) 11
A) 4
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
1 fdd yayınları A) f(x) +(x) = 2X HD) 2x+1)=2x+2 R den R ye 20. ola hangisidir A) x² + 1 D) x² + x - 1 18. 5(x-1)=( 17. f(x - 1) = 2* fonksiyonu için B) x² - 2 f(x+1)-f(x) in, f(x) cinsinden değeri nedir? B) 2f(x) f(x) 4 f(x) = (X->) ²+ B) 3 = E) x²-x+1 2-2 7-X, 3 16.8 (gof) (k)= 4 olduğuna göre, k kaçtır? (₁2 C) 4 A) 2 7-X29 S > 2x2y 2 7 Jy 19. f(x) [4, +∞0) → (-11, +∞) olmak üzere, f(2x + 1) = 4x2 - 4x + 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f¹(5) kaçtır? A) - 3 B) 0 C) 4 AY E) XH f(x) 1 GAM D) 5 7-3*):=4 25(2) g(x) = 5x-1 dir. D) 8 y = f(x) f(x + 2) r¹(5) E) 15 E) 11 A) 4
B
KİTAPÇIĞI
21. Gerçel sayılarda tanımlı f¹ ve g-¹ fonksiyonlarının top-
lam ve farkından oluşmuş f1 + g-1 ve f-¹-g-¹ fonksi-
yonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.
1
LO
y
B) 12
Brue
- 3
Buna göre, f(3) - g(1) farkı kaçtır?
A) 13
C) 9
SHOUS
f¹ + g¹
13
f¹-g-¹
#briesten A
on 3 Job
esblon nab
X
6 V
i erish
nioi
D) 7
OBA
E) 4
430 ST
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
B KİTAPÇIĞI 21. Gerçel sayılarda tanımlı f¹ ve g-¹ fonksiyonlarının top- lam ve farkından oluşmuş f1 + g-1 ve f-¹-g-¹ fonksi- yonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. 1 LO y B) 12 Brue - 3 Buna göre, f(3) - g(1) farkı kaçtır? A) 13 C) 9 SHOUS f¹ + g¹ 13 f¹-g-¹ #briesten A on 3 Job esblon nab X 6 V i erish nioi D) 7 OBA E) 4 430 ST
9. Her x, y gerçek sayısı için
A) x > y
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğ-
rudur?
inst i posodiem se t
Desdranas notorixon
|x + y| < |x-ylisbres test shop.
D) x + y<0
-lim notenixam ud ask
Quid qe blenüMabel
B) y > x
C) x+y>0
E) x. y<0
rise extienum'bigignalge
los
abris
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
9. Her x, y gerçek sayısı için A) x > y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğ- rudur? inst i posodiem se t Desdranas notorixon |x + y| < |x-ylisbres test shop. D) x + y<0 -lim notenixam ud ask Quid qe blenüMabel B) y > x C) x+y>0 E) x. y<0 rise extienum'bigignalge los abris