Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Ters Fonksiyon Soruları

BÖLÜM 3
TEST 1
f(ax+b) = -x
2b
L
a
1.
a ve b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere, gerçek
sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu
f(a)
=
eşitlikleri
A) -2
le augue
sağlanmaktadır.
HEM
Buna göre, f(a) değeri kaçtır?
B) -1
ihr?
c) 1/1/2
FONKSİYONLA
D) 1
E)
N/0
4.
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
BÖLÜM 3 TEST 1 f(ax+b) = -x 2b L a 1. a ve b sıfırdan farklı birer gerçek sayı olmak üzere, gerçek sayılar kümesi üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu f(a) = eşitlikleri A) -2 le augue sağlanmaktadır. HEM Buna göre, f(a) değeri kaçtır? B) -1 ihr? c) 1/1/2 FONKSİYONLA D) 1 E) N/0 4.
10. x > 2 olmak üzere,
f(x) = log,(x - 2)
• g(x) = log3(x - 2)
fonksiyonları için
(fog ¹) (k)=
A) 15
11
2
B) 14
U8
olduğuna göre, k değeri aşağıdakilerden hangisidir?
C) 11
logna 18
soyinetminst obnimigid
D) 9
E) 8
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
10. x > 2 olmak üzere, f(x) = log,(x - 2) • g(x) = log3(x - 2) fonksiyonları için (fog ¹) (k)= A) 15 11 2 B) 14 U8 olduğuna göre, k değeri aşağıdakilerden hangisidir? C) 11 logna 18 soyinetminst obnimigid D) 9 E) 8
6.
a bir gerçel sayı olmak üzere, f: RR fonksiyonu her x
gerçel sayısı için
f(x + a) = 2x + 6
X-1
f¹(x-a) =
2
eşitliklerini sağlamaktadır.
Buna göre, a kaçtır?
A) 5
B) 4
2
f²²(x+a)= -x+6
-2
C) 3
D) 2
416
2
E) 1
M
A
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
6. a bir gerçel sayı olmak üzere, f: RR fonksiyonu her x gerçel sayısı için f(x + a) = 2x + 6 X-1 f¹(x-a) = 2 eşitliklerini sağlamaktadır. Buna göre, a kaçtır? A) 5 B) 4 2 f²²(x+a)= -x+6 -2 C) 3 D) 2 416 2 E) 1 M A
2. Uygun aralıkta tanımlı,
f(x) = 4x² + 4x + 5
COU
fonksiyonunun ters fonksiyonu
aşağıdakilerden hangisidir?
B)
A)
C)
√x+4
2
√√x-4
2
-1
-1
-
D)
E)√x-4-2
x-4-1
2
2x-1
2
45
1
© SADIK UYGUN YA
SADIK UYGUN YAYINLARI
GUN YAYINLARI
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
2. Uygun aralıkta tanımlı, f(x) = 4x² + 4x + 5 COU fonksiyonunun ters fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir? B) A) C) √x+4 2 √√x-4 2 -1 -1 - D) E)√x-4-2 x-4-1 2 2x-1 2 45 1 © SADIK UYGUN YA SADIK UYGUN YAYINLARI GUN YAYINLARI
6
4/20
5
1
talo+b1 = tal|1+x| 2
ta(+61 = 4a x
27. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir K alt küme-
sine tanımlı
f(x) =
[−x+8, x<3se,
x + 2, x ≥ 3 ise,
fonksiyonu örten olduğuna göre, K kümesi aşa-
ğıdakilerden hangisidir?
A) [3, ∞)
B) [5,00)
(D) (-00, 5)
(-∞, 3)
[3, 5]
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
6 4/20 5 1 talo+b1 = tal|1+x| 2 ta(+61 = 4a x 27. Gerçel sayılardan gerçel sayıların bir K alt küme- sine tanımlı f(x) = [−x+8, x<3se, x + 2, x ≥ 3 ise, fonksiyonu örten olduğuna göre, K kümesi aşa- ğıdakilerden hangisidir? A) [3, ∞) B) [5,00) (D) (-00, 5) (-∞, 3) [3, 5]
INLARI
SADIK UYGUN YAYINLARI
SADIK UYGUN YAYINLARI
5+1
4. f¹(5x + 1) = g(3x + 5)
eşitliği veriliyor.
Buna göre, (fog)(2) değeri kaçtır?
A) -1
3x+5=2-5
3x = -3
3
B) -2 C) -3 D)-4
ww
f(9/2))
+'"
xel +²¹ ( -5 +1) = 9(2)
X=1
E) -5
(Spot 2'ye göre)
x)=3x45
"/
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
INLARI SADIK UYGUN YAYINLARI SADIK UYGUN YAYINLARI 5+1 4. f¹(5x + 1) = g(3x + 5) eşitliği veriliyor. Buna göre, (fog)(2) değeri kaçtır? A) -1 3x+5=2-5 3x = -3 3 B) -2 C) -3 D)-4 ww f(9/2)) +'" xel +²¹ ( -5 +1) = 9(2) X=1 E) -5 (Spot 2'ye göre) x)=3x45 "/
arı için
Cevap: E
E) 15
Soru: 73
Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları için
(fog-1)(x+1)=
2x + 3
5
f(1) = 7 ve g(7) = a² + 2a + 3
olduğuna göre, a'nın alabileceği farklı değerlerin top
lamı kaçtır?
A)-2
B)-1
C) 0
D) 1
E) 2
Örnek: 76
Uygun koşullarda
f(x) = √2x-
olduğuna göre,
Çözüm
y
= f(x) fonksiy
Bu şekilde eld
f(x)=y=√2
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
arı için Cevap: E E) 15 Soru: 73 Uygun şartlarda tanımlı f ve g fonksiyonları için (fog-1)(x+1)= 2x + 3 5 f(1) = 7 ve g(7) = a² + 2a + 3 olduğuna göre, a'nın alabileceği farklı değerlerin top lamı kaçtır? A)-2 B)-1 C) 0 D) 1 E) 2 Örnek: 76 Uygun koşullarda f(x) = √2x- olduğuna göre, Çözüm y = f(x) fonksiy Bu şekilde eld f(x)=y=√2
O. Aşağıdaki şekilde f(x) ve (fog)(x) fonksiyonlarının grafikle-
ri verilmiştir.
(fog)(x)
B
A) f¹(P) + P
C) (g-¹ of) (P) + P
Ay
O
A
P
E) f¹(P) + g ¹(P)
f(x)
[AB] // Ox ve A noktası, x = p doğrusu üzerindedir.
Buna göre, B noktasının koordinatları toplamı aşağı-
dakilerden hangisidir?
B) f(P) +g¹(P)
D) g ¹(f(P)) + f(P)
X
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
O. Aşağıdaki şekilde f(x) ve (fog)(x) fonksiyonlarının grafikle- ri verilmiştir. (fog)(x) B A) f¹(P) + P C) (g-¹ of) (P) + P Ay O A P E) f¹(P) + g ¹(P) f(x) [AB] // Ox ve A noktası, x = p doğrusu üzerindedir. Buna göre, B noktasının koordinatları toplamı aşağı- dakilerden hangisidir? B) f(P) +g¹(P) D) g ¹(f(P)) + f(P) X
en
1
3.
f(x) =
ax+b
cx+d f¹(x) = = x+b
f(a) = b
f¹(b) = a
1. f(x) = 4x ⇒ f¹(x) =
II. f(x) = 3-x ⇒ f¹(x)=3-x
III. f(x) = 2x - 4 ⇒ f¹(x) = x=4
ifadelerinden hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
"
D) II ve III
B)-3
B) Yalnız II
4. R de tanımlı, f(x) = 3x + 1
fonksiyon için f¹(a) = -2
olduğuna göre, a kaçtır?
A) -1
E) I, II ve III
C) -5
C) I ve II
D)-7
E) -9
TYT Matematik
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
en 1 3. f(x) = ax+b cx+d f¹(x) = = x+b f(a) = b f¹(b) = a 1. f(x) = 4x ⇒ f¹(x) = II. f(x) = 3-x ⇒ f¹(x)=3-x III. f(x) = 2x - 4 ⇒ f¹(x) = x=4 ifadelerinden hangileri doğrudur? A) Yalnız I " D) II ve III B)-3 B) Yalnız II 4. R de tanımlı, f(x) = 3x + 1 fonksiyon için f¹(a) = -2 olduğuna göre, a kaçtır? A) -1 E) I, II ve III C) -5 C) I ve II D)-7 E) -9 TYT Matematik
14.
A
B
28%
BEL
X
Depo
A noktasından yola çıkan bir motosikletli kurye, B
noktasında yolunu değiştirip C noktasındaki depoya
ilerliyor. C noktasındaki paketi alıp D noktasındaki
adrese ulaştırıyor.
Paketi adrese bırakıp [BA ya paralel olacak şekilde [DE
boyunca yoluna devam ediyor.
C) 105
LLI
m(BCD) = 28° ve m(ABC) = m(CDE) = x olduğuna göre,
x kaç derecedir?
A) 100
B) 104
D) 108
E) 110
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
14. A B 28% BEL X Depo A noktasından yola çıkan bir motosikletli kurye, B noktasında yolunu değiştirip C noktasındaki depoya ilerliyor. C noktasındaki paketi alıp D noktasındaki adrese ulaştırıyor. Paketi adrese bırakıp [BA ya paralel olacak şekilde [DE boyunca yoluna devam ediyor. C) 105 LLI m(BCD) = 28° ve m(ABC) = m(CDE) = x olduğuna göre, x kaç derecedir? A) 100 B) 104 D) 108 E) 110
6
ER UDE
Para
/10/a 0 olmak üzere kolları yukarı doğru d
f(x) = ax² + bx + c parabolünün tepe noktası koon
Ek Ö
nat düzleminin ikinci bölgesindedir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlik
doğrudur?
A)
Albfo Dikko
D) KK
B) b>0
3. Unite/ Test&
J
E) r> 0
C) c < 0
1.
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
6 ER UDE Para /10/a 0 olmak üzere kolları yukarı doğru d f(x) = ax² + bx + c parabolünün tepe noktası koon Ek Ö nat düzleminin ikinci bölgesindedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kesinlik doğrudur? A) Albfo Dikko D) KK B) b>0 3. Unite/ Test& J E) r> 0 C) c < 0 1.
7. f: [0, ]-[-1, 1] olmak üzere,
f(x):
= COSX
T
A) 122 B)
fonksiyonu veriliyor.
1 + (-)nia-s (d
Buna göre, f¹() ifadesinin değeri kaçtır?
MATEMATIK
π
C)
CEN
T
upp albot
(00
D) 273
3
-1
zone cos
5л
E)
:) 5r
123
7
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
7. f: [0, ]-[-1, 1] olmak üzere, f(x): = COSX T A) 122 B) fonksiyonu veriliyor. 1 + (-)nia-s (d Buna göre, f¹() ifadesinin değeri kaçtır? MATEMATIK π C) CEN T upp albot (00 D) 273 3 -1 zone cos 5л E) :) 5r 123 7
2.
B) 2
f(3) = 5
C) 3
P(x) (x-3)
Q(x)
5-
D) 4
Q(x) (x+2)
B(x)
41-2)
C) 15
-3
bölme işlemleri veriliyor.
Buna göre, P(x) polinomunun (x + 2) ile bölümün-
den kalan kaçtır?
A) 25
B) 20
D) 10
E) 5
0-27=-3
E) 5
PI-3):
P₁
1 15.
X
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
2. B) 2 f(3) = 5 C) 3 P(x) (x-3) Q(x) 5- D) 4 Q(x) (x+2) B(x) 41-2) C) 15 -3 bölme işlemleri veriliyor. Buna göre, P(x) polinomunun (x + 2) ile bölümün- den kalan kaçtır? A) 25 B) 20 D) 10 E) 5 0-27=-3 E) 5 PI-3): P₁ 1 15. X
1
fdd yayınları
A) f(x)
+(x) = 2X HD)
2x+1)=2x+2
R den R ye
20.
ola
hangisidir
A) x² + 1
D) x² + x - 1
18.
5(x-1)=(
17. f(x - 1) = 2* fonksiyonu için
B) x² - 2
f(x+1)-f(x) in, f(x) cinsinden değeri nedir?
B) 2f(x)
f(x)
4
f(x) =
(X->) ²+
B) 3
=
E) x²-x+1
2-2
7-X,
3
16.8
(gof) (k)= 4 olduğuna göre, k kaçtır?
(₁2
C) 4
A) 2
7-X29
S
>
2x2y 2
7 Jy
19. f(x) [4, +∞0) → (-11, +∞) olmak üzere,
f(2x + 1) = 4x2 - 4x + 2 fonksiyonu veriliyor.
Buna göre, f¹(5)
kaçtır?
A) - 3
B) 0
C) 4
AY
E)
XH
f(x)
1
GAM
D) 5
7-3*):=4
25(2)
g(x) = 5x-1 dir.
D) 8
y = f(x)
f(x + 2)
r¹(5)
E) 15
E) 11
A) 4
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
1 fdd yayınları A) f(x) +(x) = 2X HD) 2x+1)=2x+2 R den R ye 20. ola hangisidir A) x² + 1 D) x² + x - 1 18. 5(x-1)=( 17. f(x - 1) = 2* fonksiyonu için B) x² - 2 f(x+1)-f(x) in, f(x) cinsinden değeri nedir? B) 2f(x) f(x) 4 f(x) = (X->) ²+ B) 3 = E) x²-x+1 2-2 7-X, 3 16.8 (gof) (k)= 4 olduğuna göre, k kaçtır? (₁2 C) 4 A) 2 7-X29 S > 2x2y 2 7 Jy 19. f(x) [4, +∞0) → (-11, +∞) olmak üzere, f(2x + 1) = 4x2 - 4x + 2 fonksiyonu veriliyor. Buna göre, f¹(5) kaçtır? A) - 3 B) 0 C) 4 AY E) XH f(x) 1 GAM D) 5 7-3*):=4 25(2) g(x) = 5x-1 dir. D) 8 y = f(x) f(x + 2) r¹(5) E) 15 E) 11 A) 4
B
KİTAPÇIĞI
21. Gerçel sayılarda tanımlı f¹ ve g-¹ fonksiyonlarının top-
lam ve farkından oluşmuş f1 + g-1 ve f-¹-g-¹ fonksi-
yonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir.
1
LO
y
B) 12
Brue
- 3
Buna göre, f(3) - g(1) farkı kaçtır?
A) 13
C) 9
SHOUS
f¹ + g¹
13
f¹-g-¹
#briesten A
on 3 Job
esblon nab
X
6 V
i erish
nioi
D) 7
OBA
E) 4
430 ST
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
B KİTAPÇIĞI 21. Gerçel sayılarda tanımlı f¹ ve g-¹ fonksiyonlarının top- lam ve farkından oluşmuş f1 + g-1 ve f-¹-g-¹ fonksi- yonlarının grafikleri aşağıda verilmiştir. 1 LO y B) 12 Brue - 3 Buna göre, f(3) - g(1) farkı kaçtır? A) 13 C) 9 SHOUS f¹ + g¹ 13 f¹-g-¹ #briesten A on 3 Job esblon nab X 6 V i erish nioi D) 7 OBA E) 4 430 ST
9. Her x, y gerçek sayısı için
A) x > y
olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğ-
rudur?
inst i posodiem se t
Desdranas notorixon
|x + y| < |x-ylisbres test shop.
D) x + y<0
-lim notenixam ud ask
Quid qe blenüMabel
B) y > x
C) x+y>0
E) x. y<0
rise extienum'bigignalge
los
abris
Lise Matematik
Ters Fonksiyon
9. Her x, y gerçek sayısı için A) x > y olduğuna göre, aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğ- rudur? inst i posodiem se t Desdranas notorixon |x + y| < |x-ylisbres test shop. D) x + y<0 -lim notenixam ud ask Quid qe blenüMabel B) y > x C) x+y>0 E) x. y<0 rise extienum'bigignalge los abris