Soru:

A 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili deyimin an- lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamak- tadır? A) T

A
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili deyimin an-
lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamak-
tadır?
A) Taburuna yeni katılan bu erler, iyi eğitim almış çakı gibi
askerlerdi. (canlı, atik) +
B) Yıllar önce bu işten elini eteğini çekm

A 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, altı çizili deyimin an- lami parantez () içinde verilen açıklamayla uyuşmamak- tadır? A) Taburuna yeni katılan bu erler, iyi eğitim almış çakı gibi askerlerdi. (canlı, atik) + B) Yıllar önce bu işten elini eteğini çekmekle iyi yapmıştı. (ortaklığını sonlandırmak) + C) Kendini hiçbir zaman tutamazdı, ona bir şey sorulunca eteğindeki taşları dökerdi. (bütün bildiklerini açıklamak) D) Usta olarak anılan sanatçının, bu olaydan sonra edebi- yat dünyasında adı bile okunmadı. (birine veya bir şeye hiç önem verilmemek) E) Kulağına çarpan dedikodulara göre arkadaşı iş yerin- den ayrılmayı düşünüyordu. (duyulmak)

Soru Çözümünü Göster