Soru:

A 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, be- lirtili isim tamlamasından oluşmaktadır? A) Formalizm, diğer bir deyişle biçimc

A
7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, be-
lirtili isim tamlamasından oluşmaktadır?
A) Formalizm, diğer bir deyişle biçimcilik akımını
benimseyen formalistler (biçimciler), incele-
dikleri türlerde şiir için kullandıkları bütün özel-
likleri anlatı metinleri için de öne sürmüşlerdir.
B) Farklı frekanslara sahip olan alfa, beta, gama
gibi beyin dalgalarının hangi durumlarla ilişkili
olduğunu ortaya koyan, sinir bilimi üzerine ya-
pılan çalışmalardır.
C) Imposter sendromu; kişilerin başarılarını ken-
dilerinin hak etmediklerini düşünmeleri, bu ne-
denle de kendilerini "sahtekâr" olarak hisset-
meleri şeklinde tanımlanabilecek psikolojik bir
durumdur.
D) Okumaya yeni başlayan bireyler için sesli ola-
rak okumak, okuduklarını aynı zamanda dinle-
melerini sağladığından kelimeleri doğru telaf-
fuz etme ve okuduğunu anlama konusunda en
önemli yardımcı unsurlardan biridir.
19

A 7. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem, be- lirtili isim tamlamasından oluşmaktadır? A) Formalizm, diğer bir deyişle biçimcilik akımını benimseyen formalistler (biçimciler), incele- dikleri türlerde şiir için kullandıkları bütün özel- likleri anlatı metinleri için de öne sürmüşlerdir. B) Farklı frekanslara sahip olan alfa, beta, gama gibi beyin dalgalarının hangi durumlarla ilişkili olduğunu ortaya koyan, sinir bilimi üzerine ya- pılan çalışmalardır. C) Imposter sendromu; kişilerin başarılarını ken- dilerinin hak etmediklerini düşünmeleri, bu ne- denle de kendilerini "sahtekâr" olarak hisset- meleri şeklinde tanımlanabilecek psikolojik bir durumdur. D) Okumaya yeni başlayan bireyler için sesli ola- rak okumak, okuduklarını aynı zamanda dinle- melerini sağladığından kelimeleri doğru telaf- fuz etme ve okuduğunu anlama konusunda en önemli yardımcı unsurlardan biridir. 19