Soru:

A) 93 Harbi C) Balkan Savaşları D) Dömeke Savaşı E) Petervaradin Savaşı 8. Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması'nın (1878)

A) 93 Harbi
C) Balkan Savaşları
D) Dömeke Savaşı
E) Petervaradin Savaşı
8.
Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması'nın
(1878) maddelerinden biri değildir?
A) Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılacaktır.
B) Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeye-
cektir.
11
C) Sirbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır.
D) Girit'te islahat yapılacak ve Avrupalı devletler des-
tek verecektir.
FEN BİLİMLERİ YAYINLARI
El Bosna-Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlı olacak an-
cak Avusturya tarafından yönetilecektir.

A) 93 Harbi C) Balkan Savaşları D) Dömeke Savaşı E) Petervaradin Savaşı 8. Aşağıdakilerden hangisi Berlin Antlaşması'nın (1878) maddelerinden biri değildir? A) Kars, Ardahan ve Batum Rusya'ya bırakılacaktır. B) Rusya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeye- cektir. 11 C) Sirbistan, Karadağ ve Romanya bağımsız olacaktır. D) Girit'te islahat yapılacak ve Avrupalı devletler des- tek verecektir. FEN BİLİMLERİ YAYINLARI El Bosna-Hersek Osmanlı Devleti'ne bağlı olacak an- cak Avusturya tarafından yönetilecektir.