Soru:

A A A A DENEME SINAVI - 5 15. Kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim ekonomisi olarak bilinir. Özel teşebbüse

A A A A
DENEME SINAVI - 5
15. Kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi veya serbest
girişim ekonomisi olarak bilinir. Özel teşebbüse ve
piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir
ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan,
üretimle tüketimi

A A A A DENEME SINAVI - 5 15. Kapitalizm, serbest piyasa ekonomisi veya serbest girişim ekonomisi olarak bilinir. Özel teşebbüse ve piyasa serbestliğine dayalı olan bir üretim sistemidir ayrıca üretim araçlarının özel mülkiyetine dayanan, üretimle tüketimin pazar tarafından dengelendiği bir ekonomik sistem de denilebilir. Bu tanıma göre kapitalizmin gelişmesinde aşağı- dakilerden hangisinin katkısından söz edilemez? Ay Sermaye birikiminin oluşması B) İşçilerin sendika hareketleri başlatması C) Burjuva sınıfının zenginleşmesi D) Arz-talep dengesinin sağlanması E) Ekonomide devlet denetiminin azalması 16. . Doğal kaynak bakımından zengindir

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap