Soru:

A A A SOSYAL BİLİMLE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahla zorunda olmayan

A
A
A
SOSYAL BİLİMLE
1.
Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahla
zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyini
3
1. Çin'deki ayaklanmayı bastıran “Bögü Kağan” dönüşte
yanında getirdiği rahipler vasıtasıyla "Manihaizm” dini-
nin ülkede yayılmasını sağladı. Manihaizm, Uygurların
yaşantılarını önemli ölçüde değiştirdi. Onların yerle-
şik yaşama geçmelerinde etkili oldu. Bu din Uygurla-
rin bilim, sanat, edebiyat ve ticarette ilerlemelerinde de
önemli rol oynadı. Birçok saray ve tapınak yapıldı. Mani
dini sadece kağan ve çevresinde kabul gördü, halk ara-
sında çok fazla yayılmadı.
U
Bu gelişmelerin Uygurlarda;
I. İslam dininin yayılma alanı bulması,
W. toplumsal yaşayışın değişmesi,
III. kağanların ulusal kimlikten uzaklaşması
durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söyle-
nebilir?
A) Yalnız!
B) Yalnız II
C) I ve 1
D) II ve III
E) I, II ve II
• Osmanlı Devleti'nde taşrada ayanların etkin olduğu
XVIII. yüzyılda ve XIX. yüzyıl başlarında, Yunanistan'da
da âyanlar ortaya çıktı. Bunlardan en meşhuru Tepe-
delenli Ali Paşa'ydı. Âyanlık mücadeleleri neticesinde
Yanya'yı ele geçiren Tepedenli Ali Paşa, buranın va-
liliğine tayin edildi. Kısa zamanda rakiplerini ortadan
kaldırarak Yunanistan'ın büyük bir kısmına ve güney

A A A SOSYAL BİLİMLE 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve Ahla zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işaretleyini 3 1. Çin'deki ayaklanmayı bastıran “Bögü Kağan” dönüşte yanında getirdiği rahipler vasıtasıyla "Manihaizm” dini- nin ülkede yayılmasını sağladı. Manihaizm, Uygurların yaşantılarını önemli ölçüde değiştirdi. Onların yerle- şik yaşama geçmelerinde etkili oldu. Bu din Uygurla- rin bilim, sanat, edebiyat ve ticarette ilerlemelerinde de önemli rol oynadı. Birçok saray ve tapınak yapıldı. Mani dini sadece kağan ve çevresinde kabul gördü, halk ara- sında çok fazla yayılmadı. U Bu gelişmelerin Uygurlarda; I. İslam dininin yayılma alanı bulması, W. toplumsal yaşayışın değişmesi, III. kağanların ulusal kimlikten uzaklaşması durumlarından hangilerine ortam hazırladığı söyle- nebilir? A) Yalnız! B) Yalnız II C) I ve 1 D) II ve III E) I, II ve II • Osmanlı Devleti'nde taşrada ayanların etkin olduğu XVIII. yüzyılda ve XIX. yüzyıl başlarında, Yunanistan'da da âyanlar ortaya çıktı. Bunlardan en meşhuru Tepe- delenli Ali Paşa'ydı. Âyanlık mücadeleleri neticesinde Yanya'yı ele geçiren Tepedenli Ali Paşa, buranın va- liliğine tayin edildi. Kısa zamanda rakiplerini ortadan kaldırarak Yunanistan'ın büyük bir kısmına ve güney