Soru:

A A LYT / SOSYAL BİLİMLER 7. Mustafa Kemal bir konuşmasında, “Kişinin birinci hakkı doğal yeteneklerini serbestçe geliştirebilme

A
A
LYT / SOSYAL BİLİMLER
7.
Mustafa Kemal bir konuşmasında, “Kişinin birinci hakkı
doğal yeteneklerini serbestçe geliştirebilmesidir... İşte bu
serbest gelişmeyi sağlamak, kişi haklarının oluşturduğu
çeşitli hürriyetlerin temel amacıdır... Çağdaş demokraside
kişi hürriyetleri, özel bir değer ve önem almıştır; artık kişi
hürriyetlerine devletin ve kimsenin müdahalesi söz konusu
değildir." demiştir.
Buna göre Mustafa Kemal'in
aşağıdakilerden hangisi-
nin önemine vurgu yaptığı söylenemez?
A Milli egemenlik anlayışının uygulanmasına
B) Laiklik ilkesinin benimsenmesine
C) Devletçilik ilkesinin uygulanmasına
D) Bireysel tercihlere saygı duyulmasına
E) Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına

A A LYT / SOSYAL BİLİMLER 7. Mustafa Kemal bir konuşmasında, “Kişinin birinci hakkı doğal yeteneklerini serbestçe geliştirebilmesidir... İşte bu serbest gelişmeyi sağlamak, kişi haklarının oluşturduğu çeşitli hürriyetlerin temel amacıdır... Çağdaş demokraside kişi hürriyetleri, özel bir değer ve önem almıştır; artık kişi hürriyetlerine devletin ve kimsenin müdahalesi söz konusu değildir." demiştir. Buna göre Mustafa Kemal'in aşağıdakilerden hangisi- nin önemine vurgu yaptığı söylenemez? A Milli egemenlik anlayışının uygulanmasına B) Laiklik ilkesinin benimsenmesine C) Devletçilik ilkesinin uygulanmasına D) Bireysel tercihlere saygı duyulmasına E) Temel hak ve özgürlüklerin korunmasına