Soru:

A) B) Siyasal ve sosyal sorunların artmasına Su Islam devleti olma özelliğinin yitirilmesine D) İslam dünyasında Türklerin etkis

A)
B) Siyasal ve sosyal sorunların artmasına
Su Islam devleti olma özelliğinin yitirilmesine
D) İslam dünyasında Türklerin etkisinin artmasına
E) İslam kültürünün Hıristiyan kültürünü etkilemesine
11.
Abbasi Devleti Dönemi'nde Beytül Hikme denilen bir tercü-
me bürosu kurulmuş burada Yunanca eserler Arapçaya
tercüme edilmiş, bilimsel ve kültürel çalışmalar yapılmıştır.
Buna göre,
I. İslam kültürü Hıristiyan kültürünün etkisine girmiştir.
II. İslam rönesansinin temelleri atılmıştır.
III. İslam mimarisi Hıristiyan mimarisi ile yarışacak düze-
ye gelmiştir
gibi yorumlardan hangileri yapılamaz?
A) Yalnız
B) I ve II C) Yalnız III
D) I ve III
E) II ve III
12.
İslam öncesi Arap toplumunda;
osi.

A) B) Siyasal ve sosyal sorunların artmasına Su Islam devleti olma özelliğinin yitirilmesine D) İslam dünyasında Türklerin etkisinin artmasına E) İslam kültürünün Hıristiyan kültürünü etkilemesine 11. Abbasi Devleti Dönemi'nde Beytül Hikme denilen bir tercü- me bürosu kurulmuş burada Yunanca eserler Arapçaya tercüme edilmiş, bilimsel ve kültürel çalışmalar yapılmıştır. Buna göre, I. İslam kültürü Hıristiyan kültürünün etkisine girmiştir. II. İslam rönesansinin temelleri atılmıştır. III. İslam mimarisi Hıristiyan mimarisi ile yarışacak düze- ye gelmiştir gibi yorumlardan hangileri yapılamaz? A) Yalnız B) I ve II C) Yalnız III D) I ve III E) II ve III 12. İslam öncesi Arap toplumunda; osi.