Soru:

A) I numaral sifatı vardır. Il numaralı cümlede bir sifat bulunmaktadır. C) III numaralı cümlede niteleme sıfatı bulunmak- tadin

A) I numaral
sifatı vardır.
Il numaralı cümlede bir sifat bulunmaktadır.
C) III numaralı cümlede niteleme sıfatı bulunmak-
tadin
D) IV numaralı cümlede isim tamlamasını niteleyen
sifat vardır.
8.
Işaret sifatı bulunmaktadır.
oasubu nötesi-ber
İki niteleme sıfatı bir ismi nitelemektedir.
Sıra sayı sıfatı bulunmaktadır.
Belirtisiz isim tamlamasını niteleyen bir sifat bu-
lunmaktadır.
Metnin V numaralı cümlesindeki sıfatlarla ilgili
yukarıdaki açıklamalardan kaçı doğrudur?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
8

A) I numaral sifatı vardır. Il numaralı cümlede bir sifat bulunmaktadır. C) III numaralı cümlede niteleme sıfatı bulunmak- tadin D) IV numaralı cümlede isim tamlamasını niteleyen sifat vardır. 8. Işaret sifatı bulunmaktadır. oasubu nötesi-ber İki niteleme sıfatı bir ismi nitelemektedir. Sıra sayı sıfatı bulunmaktadır. Belirtisiz isim tamlamasını niteleyen bir sifat bu- lunmaktadır. Metnin V numaralı cümlesindeki sıfatlarla ilgili yukarıdaki açıklamalardan kaçı doğrudur? A) 1 B) 2 C) 3 D) 4 8