Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Sıfatlar Soruları

1300W
6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat
görevinde kullanılmıştır?
A) Onlara verdiğim bunca emek hiçe sayıldı.
B) Turuncu, Gökay'ın en sevdiği renk oldu.
C) Durakta hırçın bir adam etrafa bakınıyor.
D) Metindeki bazı sözcüklerin anlamını bilmiyorum.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
1300W 6. Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük sıfat görevinde kullanılmıştır? A) Onlara verdiğim bunca emek hiçe sayıldı. B) Turuncu, Gökay'ın en sevdiği renk oldu. C) Durakta hırçın bir adam etrafa bakınıyor. D) Metindeki bazı sözcüklerin anlamını bilmiyorum.
3.
Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sifatla sağlanmıştır?
A) Sana ne kadar yardımcı olurum bilemiyorum.
B) Seninle en son ne zaman görüşmüştük?
C) Tatilde ne kadar süre kalacaksınız?
D) Görüşmeyeli uzun zaman oldu mu?
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
3. Aşağıdakilerden hangisinde soru anlamı sifatla sağlanmıştır? A) Sana ne kadar yardımcı olurum bilemiyorum. B) Seninle en son ne zaman görüşmüştük? C) Tatilde ne kadar süre kalacaksınız? D) Görüşmeyeli uzun zaman oldu mu?
1.
HD
Aşağıdakilerden hangisinde "bir" sözcüğü asıl sayı sıfatıdır?
A) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç?
B) Bir gün seninle alışverişe çıkalım.
C) Gelirken bir tane ekmek almayı unutma.
D) Herhangi bir doktora gitmeyi düşünmüyorum.
109
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
1. HD Aşağıdakilerden hangisinde "bir" sözcüğü asıl sayı sıfatıdır? A) Bir ilkbahar sabahı güneşle uyandın mı hiç? B) Bir gün seninle alışverişe çıkalım. C) Gelirken bir tane ekmek almayı unutma. D) Herhangi bir doktora gitmeyi düşünmüyorum. 109
1. Dinozorların yaşadığı dönemde yeryüzü günümüzdekin-
den çok farklıydı. Bu dönemde bazı bölgeler aşırı sıcak ve
I
kuruyken bazı bölgelerde yoğun yağış ve güçlü rüzgârlar
||
görülürdü. Bu dönemde yaşayan etçil dinozorların vücut-
III
ları sıcak ve kurak hava koşullarına daha uygundu. Otçul
IV
dinozorlarsa genellikle yağışlı bölgelerde yaşardı.
Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisi sifat
tamlaması değildir?
A) I
B) II
C) III
D) IV
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
1. Dinozorların yaşadığı dönemde yeryüzü günümüzdekin- den çok farklıydı. Bu dönemde bazı bölgeler aşırı sıcak ve I kuruyken bazı bölgelerde yoğun yağış ve güçlü rüzgârlar || görülürdü. Bu dönemde yaşayan etçil dinozorların vücut- III ları sıcak ve kurak hava koşullarına daha uygundu. Otçul IV dinozorlarsa genellikle yağışlı bölgelerde yaşardı. Bu parçada numaralanmış bölümlerden hangisi sifat tamlaması değildir? A) I B) II C) III D) IV
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, bir-
den çok sıfatla nitelenmiştir?
A) Dolaptaki yeni elbiseyi diğer elbisenden
daha çok beğendim.
B) Kuzenimin saygılı ve dürüst bir çocuk ol-
duğunu herkes söyler.
C) Taşlık yollarda düşe kalka ilerliyor, yürü-
mekte güçlük çekiyorlardı.
D) Onunla çocukluğumuzdan, okul günleri-
mizden konuştuk.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
6. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir ad, bir- den çok sıfatla nitelenmiştir? A) Dolaptaki yeni elbiseyi diğer elbisenden daha çok beğendim. B) Kuzenimin saygılı ve dürüst bir çocuk ol- duğunu herkes söyler. C) Taşlık yollarda düşe kalka ilerliyor, yürü- mekte güçlük çekiyorlardı. D) Onunla çocukluğumuzdan, okul günleri- mizden konuştuk.
3. Adların önüne gelerek onları işaret eden söz-
cüklere "işaret sıfatı" denir.
Buna göre aşağıdakilerin hangisinde işaret
sıfatı kullanılmıştır?
A) Doğum günümü kutlamak için güzel bir
eğlence düzenleyeceğim.
B) Bazı kalemler, insanda yazma isteği uyan-
diriyor.
C) Hangi dağda kurt öldü de sen buralara
geldin?
D) Mektuplarımı şu ağacın altında okurdum.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
3. Adların önüne gelerek onları işaret eden söz- cüklere "işaret sıfatı" denir. Buna göre aşağıdakilerin hangisinde işaret sıfatı kullanılmıştır? A) Doğum günümü kutlamak için güzel bir eğlence düzenleyeceğim. B) Bazı kalemler, insanda yazma isteği uyan- diriyor. C) Hangi dağda kurt öldü de sen buralara geldin? D) Mektuplarımı şu ağacın altında okurdum.
TAMLAMALAR
İsim Tamlaması - Sifat Tamlaması
KUNU
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması Kullanılmamıştır?
A) Hediye paketinin içinden yeşil bir kazak çıkınca çok sevindim.
B) Bize yangının bu tepenin yamaçlarında başladığı söylenmişti.
C) Bizden sonra kim çıkarsa ışıkları söndürmeyi unutmasın.
D) Sınavda bazı sorular çok zor olduğu için boş bıraktım.
İsimlerden önce gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Dolayısıyla sıfatlar, kendin-
den sonra gelen isimle birlikte her zaman bir tamlama kurar. Sifat ve isimle kurulan bu tamlamaya "sifat tam-
laması" denir. Sifat tamlamalarında sifat tamlayan, isim ise tamlanan olur. Sifat tamlaması, isim tamlamasında
olduğu gibi tamlayan ya da tamlanan eklerini almaz.
SIT
16
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
TAMLAMALAR İsim Tamlaması - Sifat Tamlaması KUNU Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde sıfat tamlaması Kullanılmamıştır? A) Hediye paketinin içinden yeşil bir kazak çıkınca çok sevindim. B) Bize yangının bu tepenin yamaçlarında başladığı söylenmişti. C) Bizden sonra kim çıkarsa ışıkları söndürmeyi unutmasın. D) Sınavda bazı sorular çok zor olduğu için boş bıraktım. İsimlerden önce gelerek onları niteleyen ya da belirten sözcüklere sıfat (ön ad) denir. Dolayısıyla sıfatlar, kendin- den sonra gelen isimle birlikte her zaman bir tamlama kurar. Sifat ve isimle kurulan bu tamlamaya "sifat tam- laması" denir. Sifat tamlamalarında sifat tamlayan, isim ise tamlanan olur. Sifat tamlaması, isim tamlamasında olduğu gibi tamlayan ya da tamlanan eklerini almaz. SIT 16
9.
8.
b) Hayatin rlukları, başka
Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcüklere "isim" denir.
Bu açıklamaya göre;
insan, toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, evreni bütün olarak kavrayabilen, mükemmel
1.
IV.
11.
III.
bir canlı türüdür.
metnindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
Türkcede sözcüklerin türleri, kullanıldığı cüm- 10. İsimleri nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımın-
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
9. 8. b) Hayatin rlukları, başka Canlı ve cansız varlıkları, duygu ve düşünceleri, çeşitli durumları bildiren sözcüklere "isim" denir. Bu açıklamaya göre; insan, toplum hâlinde bir kültür çevresinde yaşayan, evreni bütün olarak kavrayabilen, mükemmel 1. IV. 11. III. bir canlı türüdür. metnindeki numaralanmış sözcüklerden hangisi isim değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. Türkcede sözcüklerin türleri, kullanıldığı cüm- 10. İsimleri nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımın-
10. İsimleri nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımın-
dan niteleyen veya belirten kelimelere "sifat"
denir.
Bu açıklamaya göre;
L. Soğuk havalarda dışarı çıkmayı pek sev-
mem.
VII. Gökyüzünde dalgalanıyor şanlı bayrağı-
miz.
III. Birkaç hatalı cümlenin altını çizmişti.
IV. Sınav sorularını tekrar çözdürdü.
cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili söz-
cük sıfat değildir?
A) I.
B) II.
C) III.
D) IV.
OD-4/22-23=
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
10. İsimleri nitelik, nicelik, yer, sıra vb. bakımın- dan niteleyen veya belirten kelimelere "sifat" denir. Bu açıklamaya göre; L. Soğuk havalarda dışarı çıkmayı pek sev- mem. VII. Gökyüzünde dalgalanıyor şanlı bayrağı- miz. III. Birkaç hatalı cümlenin altını çizmişti. IV. Sınav sorularını tekrar çözdürdü. cümlelerin hangisinde yer alan altı çizili söz- cük sıfat değildir? A) I. B) II. C) III. D) IV. OD-4/22-23=
8. TÜRKÇE
Sand
13. Türkçede sıfat yapan "-ki" eki bitişik yazılırken bağlaç
olan "ki", ayrı yazılır.
Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım
yanlışı vardır?
A) Aklımda ki soruların cevabını bir türlü bulamadım.
B Gözlerindeki bu ışığı görünce benim de heyecanım
artıyor.
C) Hazırlığınız erkenden yapın ki yola zamanında çıkın.
D) Bu bölgedeki kar yağışının devam edeceği söylendi.
16.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
8. TÜRKÇE Sand 13. Türkçede sıfat yapan "-ki" eki bitişik yazılırken bağlaç olan "ki", ayrı yazılır. Bu kurala göre aşağıdakilerden hangisinde bir yazım yanlışı vardır? A) Aklımda ki soruların cevabını bir türlü bulamadım. B Gözlerindeki bu ışığı görünce benim de heyecanım artıyor. C) Hazırlığınız erkenden yapın ki yola zamanında çıkın. D) Bu bölgedeki kar yağışının devam edeceği söylendi. 16.
hangisinde yer-yön
çıkmakta zorlanıyor-
isim
ye daldı.
bile.
için uygundur.
11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme
farklı görevde kullanılmıştır?
B
A) Yüksek yüksek tepelere kaçasım var.
B) Ağır ağır eve doğru yürümeye başladı.
Karşımıza yırtık pırtık elbiselerle çıktı.
D) Ne denizin mavisi açacak içinizi, ne de piril
pırıl gökyüzü.
1. Aşağıc
zarf çe
A) Sü
B) Şe
(C) Sa
D) Ka
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
hangisinde yer-yön çıkmakta zorlanıyor- isim ye daldı. bile. için uygundur. 11. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı görevde kullanılmıştır? B A) Yüksek yüksek tepelere kaçasım var. B) Ağır ağır eve doğru yürümeye başladı. Karşımıza yırtık pırtık elbiselerle çıktı. D) Ne denizin mavisi açacak içinizi, ne de piril pırıl gökyüzü. 1. Aşağıc zarf çe A) Sü B) Şe (C) Sa D) Ka
cüğü.
yor.
9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem
niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır?
A) Bu büyük çınar ağacının altında günün her saa-
tinde birileri dinlenirdi.
B) Kıvırcık, uzun saçları yel estikçe dalgalanıyordu.
C) Haftanın ilk günü genellikle lacivert takım elbi-
se giyer.
D) Şiirin son dizesinde benzetme sanatına başvu-
rulmuştur.
I
1
1
S
1
S
I
1
1
1
2
I
1
11.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
cüğü. yor. 9. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir sözcük hem niteleme hem de belirtme sıfatı almıştır? A) Bu büyük çınar ağacının altında günün her saa- tinde birileri dinlenirdi. B) Kıvırcık, uzun saçları yel estikçe dalgalanıyordu. C) Haftanın ilk günü genellikle lacivert takım elbi- se giyer. D) Şiirin son dizesinde benzetme sanatına başvu- rulmuştur. I 1 1 S 1 S I 1 1 1 2 I 1 11.
Yedinci Mū-
omi Orman-
Itında kala-
bitkileri in-
kçe Soru Bankas
sırrını gör bir bak da
Ömrün o büyük
Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta
Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi
Kolsuz ve bacaksız yasayıp durmakta
(Orhan Veli Kanık)
Bu şiirde geçen altı çizili sıfatların türce özdeşi aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılmıştır?
A) Stres, vücudumuzda bazı değişikliklere sebep olur. Örneğin böbrek üstü bezlerinden adrenalin hormonu salgıla-
nir. Bu hormon bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda "savaş ya da kaç" tepkisinin başlatılmasını sağlar. Bu du-
rumda kalp atım hızı artar ve kan basıncı yükselir.
4.
B) Başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda atmosfer sanki uçsuz bucaksızmış hissine kapılabiliriz. Ancak Dün-
ya'ya uzaydan bakıldığında atmosferin aslında yerküreyi çevreleyen ince bir film gibi olduğu görülür.
C) Çocukken düşe kalka sürmeyi öğrendiğiniz bisikletinizi hatırlıyor musunuz? Rengi neydi, kaç vitesti, şekli nasıl-
di? Eğlence, spor, ulaşım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bisiklet geçmişten bugüne tasarım olarak büyük deği-
şiklikler geçirdi.
D) Fosiller, Dünya'nın geçmişi hakkında önemli bilgiler saklar. Örneğin küresel iklim, Dünya'nın iki küresinde de mey-
dana gelen değişimler ya da Dünya'da geçmişte yaşamış canlılar ve ekosistemler hakkında fosil araştırmaları sa-
yesinde bilgi sahibi olabiliriz.
Türkçe Soru Bankası
183
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
Yedinci Mū- omi Orman- Itında kala- bitkileri in- kçe Soru Bankas sırrını gör bir bak da Ömrün o büyük Bir tek kökü kalmış ağacın toprakta Dünya ne kadar tatlı ki binlerce kişi Kolsuz ve bacaksız yasayıp durmakta (Orhan Veli Kanık) Bu şiirde geçen altı çizili sıfatların türce özdeşi aşağıdaki metinlerin hangisinde kullanılmıştır? A) Stres, vücudumuzda bazı değişikliklere sebep olur. Örneğin böbrek üstü bezlerinden adrenalin hormonu salgıla- nir. Bu hormon bir tehlikeyle karşı karşıya kaldığımızda "savaş ya da kaç" tepkisinin başlatılmasını sağlar. Bu du- rumda kalp atım hızı artar ve kan basıncı yükselir. 4. B) Başımızı kaldırıp gökyüzüne baktığımızda atmosfer sanki uçsuz bucaksızmış hissine kapılabiliriz. Ancak Dün- ya'ya uzaydan bakıldığında atmosferin aslında yerküreyi çevreleyen ince bir film gibi olduğu görülür. C) Çocukken düşe kalka sürmeyi öğrendiğiniz bisikletinizi hatırlıyor musunuz? Rengi neydi, kaç vitesti, şekli nasıl- di? Eğlence, spor, ulaşım gibi çeşitli amaçlarla kullanılan bisiklet geçmişten bugüne tasarım olarak büyük deği- şiklikler geçirdi. D) Fosiller, Dünya'nın geçmişi hakkında önemli bilgiler saklar. Örneğin küresel iklim, Dünya'nın iki küresinde de mey- dana gelen değişimler ya da Dünya'da geçmişte yaşamış canlılar ve ekosistemler hakkında fosil araştırmaları sa- yesinde bilgi sahibi olabiliriz. Türkçe Soru Bankası 183
AD)
ÜNİTE TEKRAR - I (ÖN AD)
3.
Meraklı
Minik
Kungslar ve tplikler
Hakkında Her Şeyl
I.
Meraklı
Minik
Kendimi Anlatmonn
Birçok Yolu Var
B) II.
II.
26
Meraklı
Minik
Oyuncak Bebeğe
Giysi Dikiliyor
III.
Test
90
erakli
Minik
Yeri
8T EV
IV.
Numaralanmış dergi kapaklarındaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfata yer verilmemiştir?
A) I.
C) III.
37
D) IV.
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
AD) ÜNİTE TEKRAR - I (ÖN AD) 3. Meraklı Minik Kungslar ve tplikler Hakkında Her Şeyl I. Meraklı Minik Kendimi Anlatmonn Birçok Yolu Var B) II. II. 26 Meraklı Minik Oyuncak Bebeğe Giysi Dikiliyor III. Test 90 erakli Minik Yeri 8T EV IV. Numaralanmış dergi kapaklarındaki cümlelerin hangisinde belgisiz sıfata yer verilmemiştir? A) I. C) III. 37 D) IV.
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden sıfatlar bir arada kullanılmamıştır?
A) 2007 yılında 89 yaşındayken hayatını kaybeden İsveçli oyun yazarı ve yönetmen Ingmar Bergman; "Yedinci Mũ-
hür", "Persona", "Yaban Çilekleri" gibi birçok önemli filme imza atmıştır.
B) Ural Dağları'nın kuzeyinde yer alan ve Avrupa'nın en büyük el değmemiş ormanlık alanı olan Bakir Komi Orman-
ları'nda iki yüz kuş türü barınıyor.
C) Küresel ısınma nedeniyle yılda 250 milyar tonu bulan buzul erimesi, ne yazık ki bazı ülkelerin sular altında kala-
bileceği anlamına geliyor.
D) Çeşitli fakültelerde ders olarak da okutulan "dendroloji"; ağaç, ağaççık, çalı ve sarmaşık gibi odunsu bitkileri in-
celeyen bilim dalıdır.
182
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı türden sıfatlar bir arada kullanılmamıştır? A) 2007 yılında 89 yaşındayken hayatını kaybeden İsveçli oyun yazarı ve yönetmen Ingmar Bergman; "Yedinci Mũ- hür", "Persona", "Yaban Çilekleri" gibi birçok önemli filme imza atmıştır. B) Ural Dağları'nın kuzeyinde yer alan ve Avrupa'nın en büyük el değmemiş ormanlık alanı olan Bakir Komi Orman- ları'nda iki yüz kuş türü barınıyor. C) Küresel ısınma nedeniyle yılda 250 milyar tonu bulan buzul erimesi, ne yazık ki bazı ülkelerin sular altında kala- bileceği anlamına geliyor. D) Çeşitli fakültelerde ders olarak da okutulan "dendroloji"; ağaç, ağaççık, çalı ve sarmaşık gibi odunsu bitkileri in- celeyen bilim dalıdır. 182
90
TER
OF
53GP8
1. Aşağıda bir yarışmaya gönderilen metne yer verilmiştir.
Güverteye geçtim ve oradan da geminin sípsivri ucuna... Denize bakıp bakıp adada bulabile-
ceklerimizi, keşfedebileceklerimizi düşünüyorum. Arkama dönüp gemiye bir göz gezdirdim.
Herkes uyanmış buralarda geziyordu. Kaptan da tura çıkmış, ellerini arkadan bel hizasında
birleştirmiş, ağır ağır geziniyordu güvertede. Gökyüzüne biraz baktı ardından saatine baktı ve
kaptan köşküne döndü. Gökyüzüne bakarken yüzü sanki endişeliydi. Ben de baktım, güneş
yoktu ama havanın bozacağını yahut fırtına çıkacağını zannetmiyordum. Bu ihtimalleri düşü-
nerek bu sefer gülmeden bakıyordum denize. Fırtına çıkmaması gerekirdi. Sonuçta gemide
duracağımız şu birkaç gün için hava durumuna bakmıştık.
Bu metin ile ilgili Önder, Derya, Okan ve Metin adlı öğrenciler şu açıklamaları yapmıştır:
Önder: Pekiştirmeli bir söz sifat görevinde kullanılmıştır.
Derya: Belgisiz sıfata yer verilmiştir.
Okan: İşaret sıfatından yararlanılmıştır.
Metin: Sayı sıfatı vardır.
Buna göre öğrencilerden hangisinin açıklaması yanlıştır?
A) Önder
B) Derya
C) Okan
D) Metin
Ortaokul Türkçe
Sıfatlar
90 TER OF 53GP8 1. Aşağıda bir yarışmaya gönderilen metne yer verilmiştir. Güverteye geçtim ve oradan da geminin sípsivri ucuna... Denize bakıp bakıp adada bulabile- ceklerimizi, keşfedebileceklerimizi düşünüyorum. Arkama dönüp gemiye bir göz gezdirdim. Herkes uyanmış buralarda geziyordu. Kaptan da tura çıkmış, ellerini arkadan bel hizasında birleştirmiş, ağır ağır geziniyordu güvertede. Gökyüzüne biraz baktı ardından saatine baktı ve kaptan köşküne döndü. Gökyüzüne bakarken yüzü sanki endişeliydi. Ben de baktım, güneş yoktu ama havanın bozacağını yahut fırtına çıkacağını zannetmiyordum. Bu ihtimalleri düşü- nerek bu sefer gülmeden bakıyordum denize. Fırtına çıkmaması gerekirdi. Sonuçta gemide duracağımız şu birkaç gün için hava durumuna bakmıştık. Bu metin ile ilgili Önder, Derya, Okan ve Metin adlı öğrenciler şu açıklamaları yapmıştır: Önder: Pekiştirmeli bir söz sifat görevinde kullanılmıştır. Derya: Belgisiz sıfata yer verilmiştir. Okan: İşaret sıfatından yararlanılmıştır. Metin: Sayı sıfatı vardır. Buna göre öğrencilerden hangisinin açıklaması yanlıştır? A) Önder B) Derya C) Okan D) Metin