Soru:

A KİTAPÇIĞI ILER TESTİ 5-20) olmak üzere toplam 20 adet soru vardır. an kısmına işaretleyiniz. 2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiy

A KİTAPÇIĞI
ILER TESTİ
5-20) olmak üzere toplam 20 adet soru vardır.
an kısmına işaretleyiniz.
2.
Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu
Devleti'nin ticareti geliştirmek
amacıyla aldığı tedbirlerden biri değildir?
A) Venediklilerle ticaret anlaşmalarının
yapılması
B) Yabancı tüccarların her türlü zararlarının
karşılanması
C) Yeni ticaret yollarının açılması ve
yolların güvenliğinin sağlanması
D) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmaya
çalışılması
E) Yüksek oranda gümrük vergisi alınması

A KİTAPÇIĞI ILER TESTİ 5-20) olmak üzere toplam 20 adet soru vardır. an kısmına işaretleyiniz. 2. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklu Devleti'nin ticareti geliştirmek amacıyla aldığı tedbirlerden biri değildir? A) Venediklilerle ticaret anlaşmalarının yapılması B) Yabancı tüccarların her türlü zararlarının karşılanması C) Yeni ticaret yollarının açılması ve yolların güvenliğinin sağlanması D) Anadolu'da siyasi birliğin sağlanmaya çalışılması E) Yüksek oranda gümrük vergisi alınması