Soru:

A) Kum Imarethane Türbe wielom po Medrese MER A Zaviye Selçuklu Devleti hukuk sistemi içinde hem Türk töresi hem de İslami esasl

A) Kum
Imarethane
Türbe
wielom po
Medrese
MER
A
Zaviye
Selçuklu Devleti hukuk sistemi içinde hem Türk töresi hem
de İslami esaslar etkili olmuştur. Ayrıca yeni fethedilen yer-
lerde uygulanan hukuk sistemleri belli bir süre daha ge-
çerliliğini korumuştur.
Selçuklu Devleti hukuk anlayışında görülen bu duru-
mun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir?
Teokratik devlet sistemine geçmek
8) Gayrimüslim unsurları Müslümanlaştırmak
C) Hukuk birliğini gerçekleştirmek
Huzur ve güven ortamını güçlendirmek
Denizaşırı limanları fethetmek
97

A) Kum Imarethane Türbe wielom po Medrese MER A Zaviye Selçuklu Devleti hukuk sistemi içinde hem Türk töresi hem de İslami esaslar etkili olmuştur. Ayrıca yeni fethedilen yer- lerde uygulanan hukuk sistemleri belli bir süre daha ge- çerliliğini korumuştur. Selçuklu Devleti hukuk anlayışında görülen bu duru- mun temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Teokratik devlet sistemine geçmek 8) Gayrimüslim unsurları Müslümanlaştırmak C) Hukuk birliğini gerçekleştirmek Huzur ve güven ortamını güçlendirmek Denizaşırı limanları fethetmek 97