Soru:

A) Yalnı Nitelik Yayıncılık 9. Milli Mücadele yıllarında; 11. Biri yan I. II. III. 1. Mandater yönetim anlayışının kesin bir şek

A) Yalnı
Nitelik Yayıncılık
9. Milli Mücadele yıllarında;
11. Biri
yan
I.
II.
III.
1. Mandater yönetim anlayışının kesin bir şekilde
reddedilmesi
II. Temsil Kurulu'nun yurdun bütününü kapsayacak
şekilde düzenlenmesi,
III. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tek bir çatı al-
tında toplanmasr
kararlarından hangileri Sivas Kongresi'nde ka-
bul edilmiştir?
3
uy
ol
A)
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) Yalnız III
E) I, II ve III
D) I ve III

A) Yalnı Nitelik Yayıncılık 9. Milli Mücadele yıllarında; 11. Biri yan I. II. III. 1. Mandater yönetim anlayışının kesin bir şekilde reddedilmesi II. Temsil Kurulu'nun yurdun bütününü kapsayacak şekilde düzenlenmesi, III. Müdafaa-i Hukuk Cemiyetlerinin tek bir çatı al- tında toplanmasr kararlarından hangileri Sivas Kongresi'nde ka- bul edilmiştir? 3 uy ol A) A) Yalnız B) Yalnız II C) Yalnız III E) I, II ve III D) I ve III