İndirimi Kaçıranlar İçin Son Şans Bugün! 2025 paketlerinde fiyat artışından etkilenmemek için bugün paketini al.

Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

Mudanya ve Lozan Antlaşmaları Soruları

2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Büyük Millet Meclisi
Dönemi'nde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz?
A) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın yapılması
B) Saltanatın kaldırılması
C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi
D) Lozan Antlaşması'nın onaylanması
E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi
Paylaşım Yayınları
5. Misa
lişm
dinl
nuln
A)
B)
C)
D)
E)
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
2. Aşağıdakilerden hangisi Birinci Büyük Millet Meclisi Dönemi'nde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz? A) Mudanya Ateşkes Antlaşması'nın yapılması B) Saltanatın kaldırılması C) Hiyanet-i Vataniye Kanunu'nun kabul edilmesi D) Lozan Antlaşması'nın onaylanması E) İstiklal Marşı'nın kabul edilmesi Paylaşım Yayınları 5. Misa lişm dinl nuln A) B) C) D) E)
22_12_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 3
12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI ÇALIŞMA KAĞIDI
30.03.2023 14:04:00
14. Lozan Barış Antlaşması'nda Yeni Türk Devleti'nin "Ekonomik Bağımsızlığını" sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir?
A) Boğazlar Komisyonuna Türk başkan getirilmesi
B) Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılması
C) Gayrimüslimlerin Türk vatandaşı sayılması
D) Yabancı okulların denetiminin Türklere bırakılması
E) Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi
15. Lozan Antlaşması'nda görüşülen;
4
8
▶
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
22_12_YZL_2_1_INKILAP TARIHI_CALISMA_KAGIDI.indd 3 12. SINIF İNKILAP TARİHİ 2. DÖNEM 1. YAZILI SINAVI ÇALIŞMA KAĞIDI 30.03.2023 14:04:00 14. Lozan Barış Antlaşması'nda Yeni Türk Devleti'nin "Ekonomik Bağımsızlığını" sağlayan madde aşağıdakilerden hangisidir? A) Boğazlar Komisyonuna Türk başkan getirilmesi B) Kapitülasyonların kesin olarak kaldırılması C) Gayrimüslimlerin Türk vatandaşı sayılması D) Yabancı okulların denetiminin Türklere bırakılması E) Yunanistan ile Türkiye arasındaki nüfus mübadelesi 15. Lozan Antlaşması'nda görüşülen; 4 8 ▶
I
9.
Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıda verilen bilgiler-
den hangisi doğru değildir?
A) Türk Devleti diğer devletler gibi saygın ve eşit kabul
edilmiştir.
B) Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu uluslararası alan-
da kabul görmüştür.
C)
Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanmış ve günü-
müzde geçerli olan bir antlaşmadır.
D) Antlaşmada boğazların yönetimi ile ilgili Türkiye'nin is-
tekleri kabul görmüştür.
E) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin ve kapitülasyonların kal-
dırılmasına karar verilmiştir.
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
I 9. Lozan Barış Antlaşması ile ilgili aşağıda verilen bilgiler- den hangisi doğru değildir? A) Türk Devleti diğer devletler gibi saygın ve eşit kabul edilmiştir. B) Sevr Antlaşması'nın geçersiz olduğu uluslararası alan- da kabul görmüştür. C) Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanmış ve günü- müzde geçerli olan bir antlaşmadır. D) Antlaşmada boğazların yönetimi ile ilgili Türkiye'nin is- tekleri kabul görmüştür. E) Düyun-u Umumiye İdaresi'nin ve kapitülasyonların kal- dırılmasına karar verilmiştir.
11-Millî Mücadele Dönemi'nde bir İngiliz tarihçinin "Yenilmiş,
parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa kalkması ve
dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya
gelmesi ve Büyük Savaş'ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini
kabul ettirmesi şaşılacak şeydir."
Diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir?
A) Gümrü B) Lozan C) Moskova D) Ankara E) Kars
17-İstanbul
kayıtsız şar
Doğan çoc
Abdurrah
şeklinde
olduğu sö
A) Saltana
B) Halifel
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
11-Millî Mücadele Dönemi'nde bir İngiliz tarihçinin "Yenilmiş, parçalanmış bir ulusun, bu harabe içinden ayağa kalkması ve dünyanın en büyük ulusları ile tam eşit şartlar içinde karşı karşıya gelmesi ve Büyük Savaş'ın bu galiplerini dize getirerek her istediğini kabul ettirmesi şaşılacak şeydir." Diyerek tanımladığı antlaşma aşağıdakilerden hangisidir? A) Gümrü B) Lozan C) Moskova D) Ankara E) Kars 17-İstanbul kayıtsız şar Doğan çoc Abdurrah şeklinde olduğu sö A) Saltana B) Halifel
6. Lozan Barış Antlaşması'nda karara bağlanan
aşağıdaki konuların hangisinde Misak-ı Milli'den
taviz verildiği söylenebilir?
Azınlıklar
B Güney sınırı
C) Osmanlı borçları
D) Kapitülasyonlar
E) Yabancı Okullar
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
6. Lozan Barış Antlaşması'nda karara bağlanan aşağıdaki konuların hangisinde Misak-ı Milli'den taviz verildiği söylenebilir? Azınlıklar B Güney sınırı C) Osmanlı borçları D) Kapitülasyonlar E) Yabancı Okullar
e
.Y
or Isunun taarruz gücü kırılmıştır
diğer devletler Türkiye'den şu
25. Lozan Konferansı'nda
isteklerde bulunmuşlardır;
1. Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Antlaşma Devletleri
tarafından denetlenmesini
II. Kapitulasyonların sürdürülmesini
III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını
Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet
anlayışına aykırı değildir?
A) Yalniz. BY Yalniz il
P
E) I ve'lll.
C) Yalnız III D) Ivell
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
e .Y or Isunun taarruz gücü kırılmıştır diğer devletler Türkiye'den şu 25. Lozan Konferansı'nda isteklerde bulunmuşlardır; 1. Azınlık haklarının verilip verilmediğinin Antlaşma Devletleri tarafından denetlenmesini II. Kapitulasyonların sürdürülmesini III. Musul sorununun sonraki görüşmelere bırakılmasını Bu isteklerden hangileri, Türkiye açısından bağımsız devlet anlayışına aykırı değildir? A) Yalniz. BY Yalniz il P E) I ve'lll. C) Yalnız III D) Ivell
takitap.com
10. Lozan Antlaşması'yla elde edilen kazanımlardan
biri de Konsolosluk Mahkemelerinin kaldırılmasıdır.
Hukuksal alandaki bağımsızlığımızla doğrudan
ilgili olan bu gelişme, antlaşmada yer alan aşa-
ğıdaki hükümlerden hangisine bağlı olarak ger-
çekleştirilmiştir?
A) Duyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılmasıyla
B) Boğazların uluslararası komisyonun yönetimine
bırakılmasıyla
C) Kapitülasyonların kaldırılmasıyla
D) Kabotaj hakkının Türk hükümetine verilmesiyle
EDış borçların taksitlendirilmesiyle
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
takitap.com 10. Lozan Antlaşması'yla elde edilen kazanımlardan biri de Konsolosluk Mahkemelerinin kaldırılmasıdır. Hukuksal alandaki bağımsızlığımızla doğrudan ilgili olan bu gelişme, antlaşmada yer alan aşa- ğıdaki hükümlerden hangisine bağlı olarak ger- çekleştirilmiştir? A) Duyunu Umumiye İdaresi'nin kaldırılmasıyla B) Boğazların uluslararası komisyonun yönetimine bırakılmasıyla C) Kapitülasyonların kaldırılmasıyla D) Kabotaj hakkının Türk hükümetine verilmesiyle EDış borçların taksitlendirilmesiyle
31. Lozan Antlaşması'nda; Türkiye'deki yabancı uzmanların
belli bir süreyle Türkiye'de görevlendirilmesi kararlaştırıl-
mış, ancak bu uzmanların önerilerini Türk Hükümetinin
dikkate alma gibi bir zorunluluğunun olmadığı belirtilmiş-
tir.
Türk Hükümetinin bu kararının,
1. egemenlik haklarını koruma, ✓
II. çıkarları için her yönteme başvurma, V
III. dünya siyasetini yönlendirme
amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabi-
lir?
A) Yalnız I
DI ve III
B) Yalnız II
—
Ban
C ve II
E1, Il ve Ill
6
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
31. Lozan Antlaşması'nda; Türkiye'deki yabancı uzmanların belli bir süreyle Türkiye'de görevlendirilmesi kararlaştırıl- mış, ancak bu uzmanların önerilerini Türk Hükümetinin dikkate alma gibi bir zorunluluğunun olmadığı belirtilmiş- tir. Türk Hükümetinin bu kararının, 1. egemenlik haklarını koruma, ✓ II. çıkarları için her yönteme başvurma, V III. dünya siyasetini yönlendirme amaçlarından hangilerine yönelik olduğu savunulabi- lir? A) Yalnız I DI ve III B) Yalnız II — Ban C ve II E1, Il ve Ill 6
12. Lozan Barış Konferansı;
azınlıkların Türkiye Devleti vatandaşı olduklarını,
kapitülasyonların kaldırılacağını,
Karaağaç'ın Türkiye'ye bırakılacağını hükme bağla-
mıştır.
Bu bilgiye dayanarak Lozan Antlaşması için;
1. Azınlıklara ayrıcalık tanımamıştır.
VI Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını onaylamıştır,
III. Türkiye'nin sınırlarında düzenlemeler yapmıştır.
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) Yanız I
B) Ivett
D) II ve III
E) I, II ve
C) Ivo
GE
neju
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
12. Lozan Barış Konferansı; azınlıkların Türkiye Devleti vatandaşı olduklarını, kapitülasyonların kaldırılacağını, Karaağaç'ın Türkiye'ye bırakılacağını hükme bağla- mıştır. Bu bilgiye dayanarak Lozan Antlaşması için; 1. Azınlıklara ayrıcalık tanımamıştır. VI Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını onaylamıştır, III. Türkiye'nin sınırlarında düzenlemeler yapmıştır. yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) Yanız I B) Ivett D) II ve III E) I, II ve C) Ivo GE neju
1922 imzalandı.
Mudanya Ateşkes Anlaşması'na göre:
1. Yunanistan, Doğu Trakya'yı boşaltacaktır.
II. İstanbul'un yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır.
III. Silahlı çatışmalar 13 Ekim 1922 tarihinde kesilecektir.
Bu kararlardan hangilerinin Kurtuluş Savaşı'nı Türkle-
rin kazandığının bir göstergesi olduğu savunulabilir?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
D) I ve III
C) I ve II
E) II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
1922 imzalandı. Mudanya Ateşkes Anlaşması'na göre: 1. Yunanistan, Doğu Trakya'yı boşaltacaktır. II. İstanbul'un yönetimi TBMM'ye bırakılacaktır. III. Silahlı çatışmalar 13 Ekim 1922 tarihinde kesilecektir. Bu kararlardan hangilerinin Kurtuluş Savaşı'nı Türkle- rin kazandığının bir göstergesi olduğu savunulabilir? A) Yalnız I B) Yalnız II D) I ve III C) I ve II E) II ve III
7.
İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı başlarken Mondros
Ateşkesi'nden bahsedip Sevr Antlaşması'nı savunmaya
gitmişlerdir.
İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisi-
ni dikkate almama eğilimlerinin bir sonucudur?
A) Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları
B) Wilson ilkeleri'ni
C) Saltanatın kaldırılmasını
D) Vahdettin'in halifelikten çıkartılmasını
E) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
7. İtilaf Devletleri, Lozan Konferansı başlarken Mondros Ateşkesi'nden bahsedip Sevr Antlaşması'nı savunmaya gitmişlerdir. İtilaf Devletleri'nin bu tutumu aşağıdakilerden hangisi- ni dikkate almama eğilimlerinin bir sonucudur? A) Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları B) Wilson ilkeleri'ni C) Saltanatın kaldırılmasını D) Vahdettin'in halifelikten çıkartılmasını E) Kurtuluş Savaşı'nın kazanılmasını
11. Lozan Barış Antlaşması'nın;
I. kapitülasyonları kaldırmasy
II. Irak sınırının düzenlenmesini sonraya bırakması,
III. Boğazların yönetimini uluslararası bir kurula vermesi
durumlarından hangilerinin Türkiye'nin egemenlik
haklarına aykırı olduğu söylenebilir?
A) Yalnız
B) Yalnız
D) I ve !!!
C)Yalnız III
E) II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
11. Lozan Barış Antlaşması'nın; I. kapitülasyonları kaldırmasy II. Irak sınırının düzenlenmesini sonraya bırakması, III. Boğazların yönetimini uluslararası bir kurula vermesi durumlarından hangilerinin Türkiye'nin egemenlik haklarına aykırı olduğu söylenebilir? A) Yalnız B) Yalnız D) I ve !!! C)Yalnız III E) II ve III
5.
"Kurtuluş Savaşı sonrasında gelen, diplomatik zafer-
dir." sözüyle değerlendirilen Lozan Barış Antlaşması'nda
TBMM heyetince bazı tavizler verilmiştir. Boğazlar, Hatay,
Rum Patrikhanesi, Musul, Batı Trakya ve Adalar, Osmanlı
borçları gibi konularda Türkiye'nin aleyhine veya Misaki
milliye karşı olabilecek kararlar kabul edilmiştir.
Lozan Barış Antlaşması'na böyle bir yorum getiren bir
tarihçinin aşağıdakilerden hangisini gözönünde bu-
lundurmadığı söylenebilir?
A) Ulusal bağımsızlığın hedefine ulaştığını
B) Antlaşmanın yapıldığı şartları
C) Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını
D) Antlaşmanın birçok neden ve sonucu olduğunu
E) Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumunu
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
5. "Kurtuluş Savaşı sonrasında gelen, diplomatik zafer- dir." sözüyle değerlendirilen Lozan Barış Antlaşması'nda TBMM heyetince bazı tavizler verilmiştir. Boğazlar, Hatay, Rum Patrikhanesi, Musul, Batı Trakya ve Adalar, Osmanlı borçları gibi konularda Türkiye'nin aleyhine veya Misaki milliye karşı olabilecek kararlar kabul edilmiştir. Lozan Barış Antlaşması'na böyle bir yorum getiren bir tarihçinin aşağıdakilerden hangisini gözönünde bu- lundurmadığı söylenebilir? A) Ulusal bağımsızlığın hedefine ulaştığını B) Antlaşmanın yapıldığı şartları C) Türkiye'nin coğrafi koordinatlarını D) Antlaşmanın birçok neden ve sonucu olduğunu E) Türkiye'nin jeopolitik ve jeostratejik konumunu
İLİMLER TESTİ
A
−15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), alanlarına ait toplam 20 soru
1.25
an kısmına işaretleyiniz.
3.
B7
125
Mustafa Kemal Atatürk, "Bu antlaşma, Türk ulusuna
Karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla
tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin
Yıkışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri
görülmemiş bir siyasi zafer eseridir." sözleriyle
aşağıdakilerin hangisinden söz etmiştir?
seibevis
A) Paris Antlaşması'ndan
Bunlaustionsday (O
B) Londra Antlaşması'ndan aeg nümöblee les (3
C) Berlin Antlaşması'ndan mliqsy somslaulunu
D) Lozan Antlaşması'ndan
E) Montrö Sözleşmesi'nden
biçimlendirdiğ
ph
ana
olarak ortaya
RA
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
İLİMLER TESTİ A −15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), alanlarına ait toplam 20 soru 1.25 an kısmına işaretleyiniz. 3. B7 125 Mustafa Kemal Atatürk, "Bu antlaşma, Türk ulusuna Karşı yüzyıllardan beri hazırlanmış ve Sevr Antlaşması'yla tamamlandığı sanılmış büyük bir yok etme girişiminin Yıkışını bildirir bir belgedir. Osmanlı tarihinde benzeri görülmemiş bir siyasi zafer eseridir." sözleriyle aşağıdakilerin hangisinden söz etmiştir? seibevis A) Paris Antlaşması'ndan Bunlaustionsday (O B) Londra Antlaşması'ndan aeg nümöblee les (3 C) Berlin Antlaşması'ndan mliqsy somslaulunu D) Lozan Antlaşması'ndan E) Montrö Sözleşmesi'nden biçimlendirdiğ ph ana olarak ortaya RA
TRENIZI KULLA
sonra ONAY alınacak, aksi dura başvuru bilgilerine
UGOREVI Ivda yapılan il
KODUNU G
daha sonra
basu....
şvuru hizmeti ücreli durumunuzu
Başvuru ve ödeme
BAC
Londra Konferansı'na TBMM adına katılan Bekir Sami Bey'in İtalyanlarla imzaladığı antlaşmaya göre, “İtalya, Yunanların
Anadolu'yu boşaltması için çalışacak; karşılığında İtalyanlara ekonomik ayrıcalıklar verilecektir." Ancak TBMM, bu ant-
laşmayı reddetmiştir.
TBMM'nin bu antlaşmayı reddetmesi;
1. tam bağımsızlık,
II. devletlerarası eşitlik,
III. hukukun üstünlüğü
anlayışlarından hangileri
A) Yalnız I
doğrultusunda hareket edildiğine kanıt olabilir?
D) II ve III
B) Yalnız II
C) ve II
iyome
E) I, II ve III
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
TRENIZI KULLA sonra ONAY alınacak, aksi dura başvuru bilgilerine UGOREVI Ivda yapılan il KODUNU G daha sonra basu.... şvuru hizmeti ücreli durumunuzu Başvuru ve ödeme BAC Londra Konferansı'na TBMM adına katılan Bekir Sami Bey'in İtalyanlarla imzaladığı antlaşmaya göre, “İtalya, Yunanların Anadolu'yu boşaltması için çalışacak; karşılığında İtalyanlara ekonomik ayrıcalıklar verilecektir." Ancak TBMM, bu ant- laşmayı reddetmiştir. TBMM'nin bu antlaşmayı reddetmesi; 1. tam bağımsızlık, II. devletlerarası eşitlik, III. hukukun üstünlüğü anlayışlarından hangileri A) Yalnız I doğrultusunda hareket edildiğine kanıt olabilir? D) II ve III B) Yalnız II C) ve II iyome E) I, II ve III
34. Mudanya Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra Mus-
tafa Kemal Paşa, barış görüşmelerinin yapılması için
aşağıdaki şehirlerden hangisini önermiştir?
A) İstanbul
B) Ankara.
C) İzmir
D) Çanakkale
E) Bursa
Tarih
Mudanya ve Lozan Antlaşmaları
34. Mudanya Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra Mus- tafa Kemal Paşa, barış görüşmelerinin yapılması için aşağıdaki şehirlerden hangisini önermiştir? A) İstanbul B) Ankara. C) İzmir D) Çanakkale E) Bursa