Soru:

ait oldun Dimartstornin milyetirin E) etiin van dit sisteminden ancho 6 4. 1856 yılında Avrupa devletlerinin talepleri sonucunda

ait oldun
Dimartstornin milyetirin
E) etiin van dit sisteminden
ancho
6
4.
1856 yılında Avrupa devletlerinin talepleri sonucunda
ilan edilen Islahat Fermani; eşitlik, kanun üstünlüğü ve
hukuk devleti gibi anlayışları esas almıştır. Osmanli
Devleti bu fermanla ilan ettiği yeniliklerin uygulanması
nin Avrupa devletleri tarafından denetlenmesini kabul
etmiştir.
at
KONOVOWSERİSİ
Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden
hangisine engel olduğu savunulabilir?
A) Bütün vatandaşların eşit muamele görmesine
B) Azınlık haklarının genişletilmesine
C) Büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ne baskı yapma-
sina
D) iç poltikanın bağımsız bir şekilde yürütülmesine
E) Demokratik anlayışın geliştirilmesine
12

ait oldun Dimartstornin milyetirin E) etiin van dit sisteminden ancho 6 4. 1856 yılında Avrupa devletlerinin talepleri sonucunda ilan edilen Islahat Fermani; eşitlik, kanun üstünlüğü ve hukuk devleti gibi anlayışları esas almıştır. Osmanli Devleti bu fermanla ilan ettiği yeniliklerin uygulanması nin Avrupa devletleri tarafından denetlenmesini kabul etmiştir. at KONOVOWSERİSİ Bu durumun Osmanlı Devleti'nde aşağıdakilerden hangisine engel olduğu savunulabilir? A) Bütün vatandaşların eşit muamele görmesine B) Azınlık haklarının genişletilmesine C) Büyük devletlerin Osmanlı Devleti'ne baskı yapma- sina D) iç poltikanın bağımsız bir şekilde yürütülmesine E) Demokratik anlayışın geliştirilmesine 12