Soru:

aktivitesini ölçen, asitlik ya da bazlık derecesini pH olarak ifade eden bilimsel bir araçtır. • Aynı kuvvetteki asit ve baz çöz

aktivitesini ölçen, asitlik ya da bazlık derecesini pH olarak ifade
eden bilimsel bir araçtır.
• Aynı kuvvetteki asit ve baz çözeltileri eşit hacimde birbirini nötrleştirmektedir.
Yukarıdaki bilgileri öğrencileri ile paylaşan Hasan Öğretmen, öğrencilerinden proje konusu olarak baz çözeltile-
rinin asitlerle asit-baz tepkimesi verdiğini gösteren bir deney tasarlamalarını, deney basamaklarını yazmalarını
ve deney sonucunu pH grafiği çizerek ifade etmelerini istiyor.
Öğrencilerinden Tunç tasarladığı deney adımlarını aşağıdaki gibi yazıyor.
1. Adım: Erlenmeyer (1) ve büret (II) ile şekildeki düzeneği hazırlarım.
11
2. Adım:
Şekildeki pH metre yardımı ile pH'ini ölçtüğüm 50 mL baz çözeltisini erlenmeyere (I), 50 mL asit
çözeltisini de bürete (II) koydum.
3. Adım: Erlenmeyerdeki çözeltiye yavaş yavaş büretteki çözeltiyi ekledim. Büretteki çözelti bitinceye kadar
bu işleme devam ettim.
4. Adım: Deney sonucunde şekildeki grafiği çizdim.
pH
12
7
3
Erlenmeyerdeki sivi hacmi
Tunç'un yazdığı adımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) 2. adımda erlenmeyere H,So, koymuş olabilir.
B) 2. adımda bürete NaOH koymuş olabilir.
C) 3. adımda asit-baz tepkimesi meydana gelir.
D) 4. adımda grafiği doğru çizmiştir.
Diğer sayfaya geçiniz.
21

aktivitesini ölçen, asitlik ya da bazlık derecesini pH olarak ifade eden bilimsel bir araçtır. • Aynı kuvvetteki asit ve baz çözeltileri eşit hacimde birbirini nötrleştirmektedir. Yukarıdaki bilgileri öğrencileri ile paylaşan Hasan Öğretmen, öğrencilerinden proje konusu olarak baz çözeltile- rinin asitlerle asit-baz tepkimesi verdiğini gösteren bir deney tasarlamalarını, deney basamaklarını yazmalarını ve deney sonucunu pH grafiği çizerek ifade etmelerini istiyor. Öğrencilerinden Tunç tasarladığı deney adımlarını aşağıdaki gibi yazıyor. 1. Adım: Erlenmeyer (1) ve büret (II) ile şekildeki düzeneği hazırlarım. 11 2. Adım: Şekildeki pH metre yardımı ile pH'ini ölçtüğüm 50 mL baz çözeltisini erlenmeyere (I), 50 mL asit çözeltisini de bürete (II) koydum. 3. Adım: Erlenmeyerdeki çözeltiye yavaş yavaş büretteki çözeltiyi ekledim. Büretteki çözelti bitinceye kadar bu işleme devam ettim. 4. Adım: Deney sonucunde şekildeki grafiği çizdim. pH 12 7 3 Erlenmeyerdeki sivi hacmi Tunç'un yazdığı adımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? A) 2. adımda erlenmeyere H,So, koymuş olabilir. B) 2. adımda bürete NaOH koymuş olabilir. C) 3. adımda asit-baz tepkimesi meydana gelir. D) 4. adımda grafiği doğru çizmiştir. Diğer sayfaya geçiniz. 21