Soru:

Ali Öğretmenin Türk-İslam tarihi ile ilgili sorduğu doğru yanlış sorulanna öğrencisi Yaren şu şekilde cevap vermiştir. Gelişme v

Ali Öğretmenin Türk-İslam tarihi ile ilgili sorduğu doğru yanlış
sorulanna öğrencisi Yaren şu şekilde cevap vermiştir.
Gelişme veya olay
DY
Tarihte Oğuz adı ilk defa Orhun Kitabeleri'nde
geçmiştir.
Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boylarının birleş.
mesiyle Karahanlı Devleti kurulmuştur.
Dîvânu Lugâti't-Türk, Türk tarihin ilk sözlüğü ola-
rak kabul edilir.
Türk-İslam tarihinde Gulam Sistemini ilk defa
Selçuklular başlatmıştır.
Gaznelilerde vezirler hace unvanını kullanmışlardır.
Malazgirt Savaşı'ndan sonra Abbasi halifesi Sul-
tan Alp Arslan'a İslam Ülkelerinin Sultani unva-
cho niny vermiştir
.
& porcismo
Tablodaki cevaplara bakıldığında Yaren sorulardan kaç
rretanesine doğru cevap vermiştir?
E) 6
C) 4
D) 5
B) 3
92
A) 2

Ali Öğretmenin Türk-İslam tarihi ile ilgili sorduğu doğru yanlış sorulanna öğrencisi Yaren şu şekilde cevap vermiştir. Gelişme veya olay DY Tarihte Oğuz adı ilk defa Orhun Kitabeleri'nde geçmiştir. Karluk, Yağma, Çiğil ve Tuhsi boylarının birleş. mesiyle Karahanlı Devleti kurulmuştur. Dîvânu Lugâti't-Türk, Türk tarihin ilk sözlüğü ola- rak kabul edilir. Türk-İslam tarihinde Gulam Sistemini ilk defa Selçuklular başlatmıştır. Gaznelilerde vezirler hace unvanını kullanmışlardır. Malazgirt Savaşı'ndan sonra Abbasi halifesi Sul- tan Alp Arslan'a İslam Ülkelerinin Sultani unva- cho niny vermiştir . & porcismo Tablodaki cevaplara bakıldığında Yaren sorulardan kaç rretanesine doğru cevap vermiştir? E) 6 C) 4 D) 5 B) 3 92 A) 2