Soru:

alıdır . r. 5. arladt aki ku 2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanunun çıkarılmasını hızlandıran olay aşağıd

alıdır
.
r.
5.
arladt
aki ku
2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili
kanunun çıkarılmasını hızlandıran olay aşağıda-
kilerden hangisidir?
A) Şeyh Sait İsyanı
B) Menemen Olay!
C) Halifeliğin kaldırılması
D) Cumhuriyetin ilanı
E) Medreselerin kapatılması

alıdır . r. 5. arladt aki ku 2. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması ile ilgili kanunun çıkarılmasını hızlandıran olay aşağıda- kilerden hangisidir? A) Şeyh Sait İsyanı B) Menemen Olay! C) Halifeliğin kaldırılması D) Cumhuriyetin ilanı E) Medreselerin kapatılması