Soru:

amanımın size miştim değil mi? var hikâyemin ir şey; bir tez- msiliğidir zan- anlatacağım. nmayın, zira gani gözleri- 25. Aşağıd

amanımın size
miştim değil mi?
var hikâyemin
ir şey; bir tez-
msiliğidir zan-
anlatacağım.
nmayın, zira
gani gözleri-
25. Aşağıdakilerden hangisi, İlk Çağ toplumlarının eko-
nomik uğraşlarında coğrafyanın önemli bir belirleyi-
ci olduğunu gösteren örneklerden biri değildir?
A) Mısırlıların Nil havzasında tarımsal faaliyetler yürüt-
mesi
B) Fenikelilerin liman şehirleri ile denizcilik alanında
gelişmesi
Cliyonyalıların deniz koloniciliği yapması
D) Yunan şehir devletlerinin tarım alanında gelişmesi
7 Iğdır'dan
mde anlat-
selleri adli
ddahlığın
E) Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması

amanımın size miştim değil mi? var hikâyemin ir şey; bir tez- msiliğidir zan- anlatacağım. nmayın, zira gani gözleri- 25. Aşağıdakilerden hangisi, İlk Çağ toplumlarının eko- nomik uğraşlarında coğrafyanın önemli bir belirleyi- ci olduğunu gösteren örneklerden biri değildir? A) Mısırlıların Nil havzasında tarımsal faaliyetler yürüt- mesi B) Fenikelilerin liman şehirleri ile denizcilik alanında gelişmesi Cliyonyalıların deniz koloniciliği yapması D) Yunan şehir devletlerinin tarım alanında gelişmesi 7 Iğdır'dan mde anlat- selleri adli ddahlığın E) Urartuların hayvancılık ve madencilikle uğraşması