Hayalindeki netler. İhtiyacın olan her şey. Tek platform.

Soru çözüm, yayın seti, birebir rehberlik, canlı dersler ve daha fazlası Kunduz’da. Şimdi al, netlerini artırmaya başla.

Görüşme BaşlatPaketleri İncele

İnsanlığa Ait İzler Soruları

11. Osmanlı Devleti iskân siyasetin; harap olmuş ve sahipsiz
kaybedilen
kalmış yerleri canlandırmak, tarıma açmak ve
bölgelerden gelen göçmenleri uygun yerlere yerleştirmek
için uygulamıştır. Bu politika, elden çıkan bölgelerde üre-
tilen ürünlerin telafisini de hedeflemekteydi. Bu nedenle
konargöçer aşiretlerin veya sınır dışından gelenlerin yer-
leşmeleri özendirilmiş ve desteklenmiştir.
Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iskân politikasının
hedefleri arasında değildir?
A) Sosyal problemleri gidermek
B) Ekonomik verimliliği artırmak
C) Hazine gelirlerini çoğaltmak
D) Ülkeyi bayındır hâle getirmek
E) Kapıkulu ordusunu güçlendirmek
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
11. Osmanlı Devleti iskân siyasetin; harap olmuş ve sahipsiz kaybedilen kalmış yerleri canlandırmak, tarıma açmak ve bölgelerden gelen göçmenleri uygun yerlere yerleştirmek için uygulamıştır. Bu politika, elden çıkan bölgelerde üre- tilen ürünlerin telafisini de hedeflemekteydi. Bu nedenle konargöçer aşiretlerin veya sınır dışından gelenlerin yer- leşmeleri özendirilmiş ve desteklenmiştir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi iskân politikasının hedefleri arasında değildir? A) Sosyal problemleri gidermek B) Ekonomik verimliliği artırmak C) Hazine gelirlerini çoğaltmak D) Ülkeyi bayındır hâle getirmek E) Kapıkulu ordusunu güçlendirmek
20
SOSYAL BİLİMLER
We (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini
redat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır.
in aynilan kısmına işaretleyiniz.
arının
aşı'na
den
ne-
Prf Yayınları
3. Avrupa'nın etkisiyle hazırlanan Tanzimat Fermanı, Tak
vimivekayi'de yayımlandıktan sonra her eyalet valising
ve sancak mütesellimine tebliğ edilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakilerden han.
gisine verdiği önemi göstermektedir?
A) Halkın isteklerinin yönetime yansıtılmasına
B) Yeniliklerin halka duyurulmasına
C) Halk arasında kültür birliğinin oluşturulmasına
D) Yöneticilerin halktan kopuk yaşamasının önlenme-
sine
E) Taşradaki ayanların etkinliğinin sona erdirilmesine
5
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
20 SOSYAL BİLİMLER We (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini redat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 soru vardır. in aynilan kısmına işaretleyiniz. arının aşı'na den ne- Prf Yayınları 3. Avrupa'nın etkisiyle hazırlanan Tanzimat Fermanı, Tak vimivekayi'de yayımlandıktan sonra her eyalet valising ve sancak mütesellimine tebliğ edilmiştir. Osmanlı Devleti'nin bu tutumu aşağıdakilerden han. gisine verdiği önemi göstermektedir? A) Halkın isteklerinin yönetime yansıtılmasına B) Yeniliklerin halka duyurulmasına C) Halk arasında kültür birliğinin oluşturulmasına D) Yöneticilerin halktan kopuk yaşamasının önlenme- sine E) Taşradaki ayanların etkinliğinin sona erdirilmesine 5
5.
Sümer çivi yazısı; Mısır, Anadolu, Suriye, İran ve
Akdeniz havzasındaki pek çok kavim tarafından
öğrenilmiştir.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğrudan
göstergesidir?
AY Çivi yazısının ticaret sayesinde yayıldığı
B) Yazının farklı kültürler tarafından geliştirildiği
C) Toplumların arşivciliğe önem verdiği
D) Sümer dilinin çevre kültürlerin etkisinde kaldığı
E Sümercenin uluslararası dil haline geldiği
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
5. Sümer çivi yazısı; Mısır, Anadolu, Suriye, İran ve Akdeniz havzasındaki pek çok kavim tarafından öğrenilmiştir. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğrudan göstergesidir? AY Çivi yazısının ticaret sayesinde yayıldığı B) Yazının farklı kültürler tarafından geliştirildiği C) Toplumların arşivciliğe önem verdiği D) Sümer dilinin çevre kültürlerin etkisinde kaldığı E Sümercenin uluslararası dil haline geldiği
1.
Tarih dersinde Elif Öğretmen'in: "Yazının icadın-
dan önceki dönemlerde yaşayan insanların hayat
tarzları ve ekonomik faaliyetleri ite itgiti bitgiterè
kaynaklık eden buluntular nelerdir?" sorusuna,
öğrencilerin vermesi gereken doğru cevaplar
arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?
A) Kara saban
B) Seramik kap
Madeni para
DGümüş küpe
E) Taştan silah
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
1. Tarih dersinde Elif Öğretmen'in: "Yazının icadın- dan önceki dönemlerde yaşayan insanların hayat tarzları ve ekonomik faaliyetleri ite itgiti bitgiterè kaynaklık eden buluntular nelerdir?" sorusuna, öğrencilerin vermesi gereken doğru cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez? A) Kara saban B) Seramik kap Madeni para DGümüş küpe E) Taştan silah
5. Osmanlıların ilk döneminde Osman Gazi, kendi safında savaşan
Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermiş ve ele geçirilen
topraklara yerleşme hakkı tanımıştır.
Bu durum;
1. fetihlerin hızlanması,
II. orduya katılımın artması,
III. egemenlik anlayışının değişmesi
gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir?
B) Ive II
A) Yalnız I
D) II ve III
C) I ve III
E) I, II ve III
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
5. Osmanlıların ilk döneminde Osman Gazi, kendi safında savaşan Türkmen aşiretlerine ganimetlerden pay vermiş ve ele geçirilen topraklara yerleşme hakkı tanımıştır. Bu durum; 1. fetihlerin hızlanması, II. orduya katılımın artması, III. egemenlik anlayışının değişmesi gelişmelerinden hangilerine neden olduğu söylenebilir? B) Ive II A) Yalnız I D) II ve III C) I ve III E) I, II ve III
3.
1964 yılında başlayan Çayönü kazılarında bölge-
de bulunmayan çakmak taşı, obsidyen ve bazalt
taşlarından yapılmış aletler ortaya çıkarılmıştır.
nei Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğrudan
sir kanıtı sayılabilir?
Erken dönemlerde bile malzemenin yer değiş-
in plebitirdiğinin
B) Bölgede yaşayanlar arasında dayanışma ol-
duğunun
es Birçok madenin eritilerek aletler yapıldığının
D) Madencilikte bilgi birikimi olmadığının
E) Bölgede yaşayanların dışarıdan geldiğinin
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
3. 1964 yılında başlayan Çayönü kazılarında bölge- de bulunmayan çakmak taşı, obsidyen ve bazalt taşlarından yapılmış aletler ortaya çıkarılmıştır. nei Bu durum aşağıdakilerden hangisinin doğrudan sir kanıtı sayılabilir? Erken dönemlerde bile malzemenin yer değiş- in plebitirdiğinin B) Bölgede yaşayanlar arasında dayanışma ol- duğunun es Birçok madenin eritilerek aletler yapıldığının D) Madencilikte bilgi birikimi olmadığının E) Bölgede yaşayanların dışarıdan geldiğinin
2.
1.
TYT
SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Di
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda o
alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru var
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kı
Tarih öncesi döneme ait görsel incelendiğinde
aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?
A) İnsanlar geçimlerini hayvancılıkla sağlamıştır.
B) Araç gereç yapımında gelişmeler yaşanmıştu.
C) İnsanlar tabiatla iç içe yaşamıştır.
D) Kadınlar avcılık, erkekler toplayıcılık yapmıştır.
E) Kadınlar ekonomik yaşamda etkili olmuştur.
TOPLAM
CELALI
OSMANLI DEVLETİ'NDE CELALİ İSYANLARI
93.000
21
80.500
7.000
XVII. YÜZYILDA
ÇIKAN İSYAN
SAYISI
TOPLAM
İSYAN SAYISI
18D
8
15
LİMİT YAYINLARI
3.
S
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
2. 1. TYT SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5), Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Di Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini yasal olarak almak zorunda o alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait toplam 25 adet soru var 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kı Tarih öncesi döneme ait görsel incelendiğinde aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz? A) İnsanlar geçimlerini hayvancılıkla sağlamıştır. B) Araç gereç yapımında gelişmeler yaşanmıştu. C) İnsanlar tabiatla iç içe yaşamıştır. D) Kadınlar avcılık, erkekler toplayıcılık yapmıştır. E) Kadınlar ekonomik yaşamda etkili olmuştur. TOPLAM CELALI OSMANLI DEVLETİ'NDE CELALİ İSYANLARI 93.000 21 80.500 7.000 XVII. YÜZYILDA ÇIKAN İSYAN SAYISI TOPLAM İSYAN SAYISI 18D 8 15 LİMİT YAYINLARI 3. S
Dünya'nın her bölgesinde aynı büyüklükte ve sıklıkta dep-
rem meydana gelmez.
Depremlerin afet boyutuna ulaştığı bir merkez için,
Arazi kırıklı yapılarla kaplıdır.
Yer altı su potansiyeli fazladır
III. Yer yüzeyi eğimli ve engebelidir,
DO
b
yargılarından hangileri söylenirse kesinlikle doğru
olur?
A) Yalnız
DXL vel
B) Yamiz III
E) Il ve
ve i
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
Dünya'nın her bölgesinde aynı büyüklükte ve sıklıkta dep- rem meydana gelmez. Depremlerin afet boyutuna ulaştığı bir merkez için, Arazi kırıklı yapılarla kaplıdır. Yer altı su potansiyeli fazladır III. Yer yüzeyi eğimli ve engebelidir, DO b yargılarından hangileri söylenirse kesinlikle doğru olur? A) Yalnız DXL vel B) Yamiz III E) Il ve ve i
Holl, kökeni dini temellere dayansa da baharın gəlişinin
kutlandığı bir festival.. Özellikle Hindistan, Nepal, Sri Lan-
ka gibi Hindu dininin ağırlıklı olduğu yerlerde büyük önem
taşıyor. Hindistan gibi yüzlerce etnik grubun yer aldığı bir
ülkede "Holi" neredeyse her şehirde farklı şekillerde kutla-
niyor. Gün boyunca yaşlı-genç, kadın-erkek demeden so-
kaklarda birbirine rengârenk boyalar sular fırlatan insan-
lar, dans edip şarkı söyleyerek kutluyor festivali. Kışın biti-
şi, baharın gelişi anlamı taşıyan festival, her yıl farklı gün-
Tere denk geliyor
6.
Bu parçada "Holi" ile ilgili olarak
1. kutlanma biçimi,
11. kutlandığı coğrafyalar,
III. tarihî değeri,
TV. anlam değeri
bilgilerinden hangileri yoktur?
A) Yalnız I
D) II ve VI
B) Yalnız III
1000 /avantajyayinlari
EXIII ve IV
C) I ve II
XAVANTAJ YAY
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
Holl, kökeni dini temellere dayansa da baharın gəlişinin kutlandığı bir festival.. Özellikle Hindistan, Nepal, Sri Lan- ka gibi Hindu dininin ağırlıklı olduğu yerlerde büyük önem taşıyor. Hindistan gibi yüzlerce etnik grubun yer aldığı bir ülkede "Holi" neredeyse her şehirde farklı şekillerde kutla- niyor. Gün boyunca yaşlı-genç, kadın-erkek demeden so- kaklarda birbirine rengârenk boyalar sular fırlatan insan- lar, dans edip şarkı söyleyerek kutluyor festivali. Kışın biti- şi, baharın gelişi anlamı taşıyan festival, her yıl farklı gün- Tere denk geliyor 6. Bu parçada "Holi" ile ilgili olarak 1. kutlanma biçimi, 11. kutlandığı coğrafyalar, III. tarihî değeri, TV. anlam değeri bilgilerinden hangileri yoktur? A) Yalnız I D) II ve VI B) Yalnız III 1000 /avantajyayinlari EXIII ve IV C) I ve II XAVANTAJ YAY
sından
emen
stem
Tabletlerin olduğu
görülmüştür.
Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı
olabilir?
A) Tarihî çağları sıra ile yaşadıklarının
B) Tarih Öncesi Döneme kimi uygarlıkların daha
önce girdiğinin
C) Tarihî çağların Bakır Devri'nde başladığının
D) Toplumlar arası etkileşimin olduğunun
E) İnsanlar arasında ihtiyaçların benzer
olduğunun
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
sından emen stem Tabletlerin olduğu görülmüştür. Bu durum aşağıdakilerden hangisinin kanıtı olabilir? A) Tarihî çağları sıra ile yaşadıklarının B) Tarih Öncesi Döneme kimi uygarlıkların daha önce girdiğinin C) Tarihî çağların Bakır Devri'nde başladığının D) Toplumlar arası etkileşimin olduğunun E) İnsanlar arasında ihtiyaçların benzer olduğunun
at-
T.
er-
5.
Tarih öncesi yaşanılan olayları açığa çıkarabilmesinin
yolu o dönemin insanlarından kalan kalıntıları inceleme-
leridir.
Buna göre;
1. Olayların tarafsız ele alınması,
+ II. Olaylarla ilgili delillerin incelenmesi,
III. Döneminde yazılmış olan kaynakların incelenmesi
uygulamalarından hangilerinin tarihî olayların ay-
dınlatılmasında gerekli olduğu söylenebilir?
B) Yalnız II
C) I ve III
A) Yalnız I
B Il ve III
Fam. A
E) I, II ve III
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
at- T. er- 5. Tarih öncesi yaşanılan olayları açığa çıkarabilmesinin yolu o dönemin insanlarından kalan kalıntıları inceleme- leridir. Buna göre; 1. Olayların tarafsız ele alınması, + II. Olaylarla ilgili delillerin incelenmesi, III. Döneminde yazılmış olan kaynakların incelenmesi uygulamalarından hangilerinin tarihî olayların ay- dınlatılmasında gerekli olduğu söylenebilir? B) Yalnız II C) I ve III A) Yalnız I B Il ve III Fam. A E) I, II ve III
6
2 Aşağıdaki kavramlardan hangisinin ilk Türk devletlerinde,
devlet teşkilatı ile ilgili olduğu söylenemez?
A) Ikili Teşkilat
C) Kurultay
Kırgızlar
E) Kurgan
B) Hatun (Katun)
D) Tigin
ÜR YAYINLARI
Türklerin VIII. yüzyıldan itibaren İslamiyet'e geçiş sürecine
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
6 2 Aşağıdaki kavramlardan hangisinin ilk Türk devletlerinde, devlet teşkilatı ile ilgili olduğu söylenemez? A) Ikili Teşkilat C) Kurultay Kırgızlar E) Kurgan B) Hatun (Katun) D) Tigin ÜR YAYINLARI Türklerin VIII. yüzyıldan itibaren İslamiyet'e geçiş sürecine
28. Eski Çağ'daki devletlerin önemli bir bölümünün
oluşmasında kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan
toplulukları etkili olmuştur.
Konfederasyon biçimindeki bu topluluklar;
I. aşiret,
II.
klan
III. kabile
kavramlarından hangileriyle adlandırılmıştır?
A) Yalnız I
B) I ve II
C) I ve III
xx
X
D) II ve III
E) I, II ve III
31. Bulg
Kars
"tari
sav
ub
A)
C
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
28. Eski Çağ'daki devletlerin önemli bir bölümünün oluşmasında kan bağıyla bağlı bulunan büyük insan toplulukları etkili olmuştur. Konfederasyon biçimindeki bu topluluklar; I. aşiret, II. klan III. kabile kavramlarından hangileriyle adlandırılmıştır? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III xx X D) II ve III E) I, II ve III 31. Bulg Kars "tari sav ub A) C
10. Tarihte "Bereketli Hilal" olarak tanımlanan bölge;
heller 1. Anadolu,
erine II. Mezopotamya,
III. Hindistan
bölgelerinden hangilerindeki toprakların bir kısmını veya
tamamını kapsamaktadır?
A) Yalnız I
D) I ve II
B) Yalnız II
C) Yalnız III
III
nelo E) II ve Illino (8
Bring
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
10. Tarihte "Bereketli Hilal" olarak tanımlanan bölge; heller 1. Anadolu, erine II. Mezopotamya, III. Hindistan bölgelerinden hangilerindeki toprakların bir kısmını veya tamamını kapsamaktadır? A) Yalnız I D) I ve II B) Yalnız II C) Yalnız III III nelo E) II ve Illino (8 Bring
14. Hukuk kurall yurttaşların da katılmasıyla belirlendiği
ölçüde, tek bir kişide bulunamayacak bir deney ve sağduyu
kaynağı oluşturur. Yasalar, ancak halk meclislerinde bulu-
nabilecek bir bilgeliğin birikimi olarak ortaya çıkar
Bu görüşleriyle Aristoteles aşağıdakilerden hangisini
önermektedir?
A Monarşik bir yönetim anlayışını
B) Yönetimde güçler ayrılığı ilkesini
Kasaların herkes tarafından belirlenmesini
Doğal düzenin devam etmesini
E) Güçlü bir toplumsal kontrolü
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
14. Hukuk kurall yurttaşların da katılmasıyla belirlendiği ölçüde, tek bir kişide bulunamayacak bir deney ve sağduyu kaynağı oluşturur. Yasalar, ancak halk meclislerinde bulu- nabilecek bir bilgeliğin birikimi olarak ortaya çıkar Bu görüşleriyle Aristoteles aşağıdakilerden hangisini önermektedir? A Monarşik bir yönetim anlayışını B) Yönetimde güçler ayrılığı ilkesini Kasaların herkes tarafından belirlenmesini Doğal düzenin devam etmesini E) Güçlü bir toplumsal kontrolü
6.
Balkanlarda, Rusya'nın yürüttüğü Panslavizm ile Almanya'nın yü-
rüttüğü Pancermenizm politikaları I. Dünya Savaşı'nın en önem-
li nedenlerinden birini oluşturur.
Bu bilgiye dayanarak, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında aşa-
ğıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir?
A) Ham madde ve pazar gereksiniminin artması
B) Demokratik yönetimlerin yaygınlaşması
C Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması
D Mandeter yönetimlerin kurulması
E) İşçi sınıfının ortaya çıkması
Tarih
İnsanlığa Ait İzler
6. Balkanlarda, Rusya'nın yürüttüğü Panslavizm ile Almanya'nın yü- rüttüğü Pancermenizm politikaları I. Dünya Savaşı'nın en önem- li nedenlerinden birini oluşturur. Bu bilgiye dayanarak, I. Dünya Savaşı'nın çıkmasında aşa- ğıdaki gelişmelerden hangisinin etkili olduğu söylenebilir? A) Ham madde ve pazar gereksiniminin artması B) Demokratik yönetimlerin yaygınlaşması C Milliyetçilik düşüncesinin önem kazanması D Mandeter yönetimlerin kurulması E) İşçi sınıfının ortaya çıkması