Soru:

anlı ra- BENIM HOCAM Deneme - 4 7. Ermeniler, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Doğu Anadolu'da ve Çukurova yöresinde E

anlı
ra-
BENIM HOCAM
Deneme - 4
7.
Ermeniler, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra
Doğu Anadolu'da ve Çukurova yöresinde Ermeni Devleti
kurmak için Hinçak Komitesini örgütledi. ABD'nin desteği-
ni almaya çalışan Ermeniler, devletlerini Amerikan man-
dası altında kurmak istediler. Amerika da bölgeye kendi
mandasında kurulması tasarlanan Ermenistan devleti
meselesini incelemek için Başkan Wilson tarafından bir
heyet gönderdi.
Buna göre, Amerika tarafından bölgeye gönderilen
bu heyetin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yap-
mıştır?
A) General Harbord
B)) Amiral Bristol
C) General Milne
D) General Liman Von Sanders
E) General Harington

anlı ra- BENIM HOCAM Deneme - 4 7. Ermeniler, 30 Ekim 1918 Mondros Mütarekesi'nden sonra Doğu Anadolu'da ve Çukurova yöresinde Ermeni Devleti kurmak için Hinçak Komitesini örgütledi. ABD'nin desteği- ni almaya çalışan Ermeniler, devletlerini Amerikan man- dası altında kurmak istediler. Amerika da bölgeye kendi mandasında kurulması tasarlanan Ermenistan devleti meselesini incelemek için Başkan Wilson tarafından bir heyet gönderdi. Buna göre, Amerika tarafından bölgeye gönderilen bu heyetin başkanlığını aşağıdakilerden hangisi yap- mıştır? A) General Harbord B)) Amiral Bristol C) General Milne D) General Liman Von Sanders E) General Harington