Soru:

Antik Yunan felsefesinin çözemediği bazı sorunları Skolas- tik felsefe çözmüştür. D Skolastik felsefe sadece belirli konularda A

Antik Yunan felsefesinin çözemediği bazı sorunları Skolas-
tik felsefe çözmüştür.
D Skolastik felsefe sadece belirli konularda Antik Yunan fel-
sefesinden faydalanmıştır.
E Hristiyan felsefesi Antik Yunan felsefesini canlandırma
amacı gütmüştür.
da
ve
n-
1

Antik Yunan felsefesinin çözemediği bazı sorunları Skolas- tik felsefe çözmüştür. D Skolastik felsefe sadece belirli konularda Antik Yunan fel- sefesinden faydalanmıştır. E Hristiyan felsefesi Antik Yunan felsefesini canlandırma amacı gütmüştür. da ve n- 15. Herakleitos'a göre evrende sabit kalan, değişmeyen hiçbir şey yoktur. Savaş barışa, gece gündüze, açlık tokluğa dönüşür. Bu değişimin kaynağında karşıtların çatışması vardır. Herakleitos bu görüşünü, "Değişmeyen tek şey, değişmenin kendisidir.” özdeyişiyle dile getirmiştir. Ona göre evrende birbirine zit görü- nen gece ve gündüz, savaş ve barışın kaynağı ateştir ve hepsi ona işaret eder. Herakleitos bu parçada aşağıdakilerden hangisini vurgu- lamıştır? re A) Evrenin belirli bir başlangıcı vardır. B) Varlığın ana ögesi maddedir. C) Varlık sürekli olarak değişir. Varlığın değişimi yalnızca görünüştedir. Evrendeki değişimin belli bir yasası yoktur. 14 Diğer sayfaya geçiniz.

Soru Çözümünü Göster