Soru:

APOIEMI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 13 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretle 1.

APOIEMI
KİMYA TESTİ
1. Bu testte 13 soru vardır.
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretle
1.
1L
1 L
2.
pH = 3
pH = 3
HX
çözeltisi
HY
çözeltisi
25 °C
25 "C
1. Kap
2. Kap
Kuvvetli HX asidi ile zayıf HY asidinin 25°C de pH
değeri 3 olan 1 er litrelik sulu çözeltileri yukarıda-
ki gibi hazırlanıyor.
Buna göre,
1. Asitlik sabitleri (K)
II. OH iyon derişimleri
III. Çözelti derişimleri
OM
HX ve HY asitlerinin iyonlaşma yüzdeleri
niceliklerinden hangileri farklıdır?
A) Yalnız
B) Yalnız II
C) I ve III
@
DIII ve IV
E) I, III ve IV

APOIEMI KİMYA TESTİ 1. Bu testte 13 soru vardır. 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Kimya Testi için ayrılan kısmına işaretle 1. 1L 1 L 2. pH = 3 pH = 3 HX çözeltisi HY çözeltisi 25 °C 25 "C 1. Kap 2. Kap Kuvvetli HX asidi ile zayıf HY asidinin 25°C de pH değeri 3 olan 1 er litrelik sulu çözeltileri yukarıda- ki gibi hazırlanıyor. Buna göre, 1. Asitlik sabitleri (K) II. OH iyon derişimleri III. Çözelti derişimleri OM HX ve HY asitlerinin iyonlaşma yüzdeleri niceliklerinden hangileri farklıdır? A) Yalnız B) Yalnız II C) I ve III @ DIII ve IV E) I, III ve IV