Soru:

Arad 2 Medreseler ve program yinde etiam Osman Devletinde medreselerinde kilerden hangiel et de Alwynak Balde bulunmak berrine r

Arad
2
Medreseler ve program
yinde etiam
Osman Devletinde medreselerinde
kilerden hangiel et de
Alwynak
Balde bulunmak
berrine ryturmalar yapmak
D) Erbagi saglamak
) Halmeum ve kultur seviyesini yükseltmek
3.
Osmanlı kanunnamelerinde geçen "Issızı şenlendirmek tabi
Ti sikça kullanılmıştır. Buradaki temel amaç terk edilmiş koy.
mezra ve yerlere halkı yerleştirerek ekonomiye kazandırmak
olmuştur.
Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nden itibaren bu amaç
için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır?
A) İskân Siyaseti
By Ahilik Teşkilatı
C) Vergi Sistemi
D) Sancak Sistemi
E) Veraset Sistemi

Arad 2 Medreseler ve program yinde etiam Osman Devletinde medreselerinde kilerden hangiel et de Alwynak Balde bulunmak berrine ryturmalar yapmak D) Erbagi saglamak ) Halmeum ve kultur seviyesini yükseltmek 3. Osmanlı kanunnamelerinde geçen "Issızı şenlendirmek tabi Ti sikça kullanılmıştır. Buradaki temel amaç terk edilmiş koy. mezra ve yerlere halkı yerleştirerek ekonomiye kazandırmak olmuştur. Osmanlı Devleti Kuruluş Dönemi'nden itibaren bu amaç için aşağıdakilerden hangisini kullanmıştır? A) İskân Siyaseti By Ahilik Teşkilatı C) Vergi Sistemi D) Sancak Sistemi E) Veraset Sistemi