Soru:

arasında gösterile- bu geliş- . galiom Avrupa'da, barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlar kâğıt ve matbaanin kullanım alan

arasında gösterile-
bu geliş-
.
galiom
Avrupa'da,
barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlar
kâğıt ve matbaanin kullanım alanının yaygr
ması,
pusulanın geliştirilmesi
33. Çayönü höyüğü (Diyarbakır) ve Caferhöyük (Ma-
latya) yerleşkelerinde dünyanın en e

arasında gösterile- bu geliş- . galiom Avrupa'da, barutun ateşli silahlarda kullanılmaya başlar kâğıt ve matbaanin kullanım alanının yaygr ması, pusulanın geliştirilmesi 33. Çayönü höyüğü (Diyarbakır) ve Caferhöyük (Ma- latya) yerleşkelerinde dünyanın en eski buğday türlerinden biri olan "emmer evcil buğdayı" bulun- muştur. arın katıldığı Pol Bu bilgi, Çayönü ve Caferhöyük'te yaşamış in- sanlarla ilgili aşağıdaki yargılardan hangisini kanıtlar niteliktedir? A Siyasi ve askerî yapılanmalar ortaya çıkmıştır. B) Tarımsal üretim başlamıştır. C) Tarihî devirlere geçen ilk bölgedir. D) Etkileşime açık bir coğrafyadır. E Hayvan türleri evcilleştirilmeye başlanmıştır. 36 A k m

Soru Çözümünü Göster