Soru:

ARNOLO MALO 2. AVRUPA ASYA Bizans ATLAS OKYANUSU Endos wote *DE ardır. erkezinde 4 ü aynı gün ve Medine AFRIKA tanesini secmek i

ARNOLO MALO
2.
AVRUPA
ASYA
Bizans
ATLAS OKYANUSU
Endos
wote
*DE
ardır.
erkezinde 4 ü aynı gün ve
Medine
AFRIKA
tanesini secmek isteyen bir kursiye-
Me
HINT
OKYANUSU
Emevi Devini Sinan
Emevi Devleti Dönemi'ne ait yukarıdaki harita ince-
lendiğinde,
I. Ülke sınırlarının üç farklı kitaya ulaştığı
II. Baharat Ticaret Yolu'nun geçtiği güzergahta ha-
kimiyet kurulduğu
III. Bizans ile sınır komşusu olunduğu
IV. Ümmetçi devlet anlayışına uygun bir politika yü-
rütüldüğü
yargılarından hangilerine ulaşılabilir?
A) I ve II
B) II ve III
D) I, II ve III
C) III ve IV
E) I, II, III ve IV
GKY-DS - 02002104 - TYT(SARI)

ARNOLO MALO 2. AVRUPA ASYA Bizans ATLAS OKYANUSU Endos wote *DE ardır. erkezinde 4 ü aynı gün ve Medine AFRIKA tanesini secmek isteyen bir kursiye- Me HINT OKYANUSU Emevi Devini Sinan Emevi Devleti Dönemi'ne ait yukarıdaki harita ince- lendiğinde, I. Ülke sınırlarının üç farklı kitaya ulaştığı II. Baharat Ticaret Yolu'nun geçtiği güzergahta ha- kimiyet kurulduğu III. Bizans ile sınır komşusu olunduğu IV. Ümmetçi devlet anlayışına uygun bir politika yü- rütüldüğü yargılarından hangilerine ulaşılabilir? A) I ve II B) II ve III D) I, II ve III C) III ve IV E) I, II, III ve IV GKY-DS - 02002104 - TYT(SARI)