Soru:

arth gret aman De a göre ermesi Rönesar Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene he. sap verilmesini, kamu makamların

arth gret
aman De
a göre
ermesi
Rönesar
Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene he.
sap verilmesini, kamu makamlarının hukuka uymak yü-
kümlülüğünü ve adaletin yansız bir şekilde dağıtılması-
ni zorunlu kılar. Kimse hukukun üstünde olamaz. (Par

arth gret aman De a göre ermesi Rönesar Demokrasi, temsili ve çoğulcu karakteri ile seçmene he. sap verilmesini, kamu makamlarının hukuka uymak yü- kümlülüğünü ve adaletin yansız bir şekilde dağıtılması- ni zorunlu kılar. Kimse hukukun üstünde olamaz. (Paris Şarti) anayi in z Yils siz ih Buna göre, Paris Şarti; 1. Kuvvetler ayrılığı, tu. Meşruiyetin temeli, III. İktidarın kaynağı afi Ke koşullarından hangilerini düzenlemektedir? A) Yatz! B) Yalnız II C) Yalnız III D) I, II ve III ENII ve III

Soru Çözümünü Göster

Hesabını oluştur.
Sorunun çözümünü gör!

  • Ücretsiz 3 soru kredisi kazan
  • Günlük hediyelerini al
  • Fotoğraflarla sorularını sor

Zaten hesabın var mı ? Giriş yap