Soru:

aşa 11. XIX. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisiyle isyanların yaşandığı Balkanlar'da Avrupalı devletler bölgede yeteri kadar

aşa
11. XIX. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisiyle
isyanların yaşandığı Balkanlar'da Avrupalı
devletler bölgede yeteri kadar yenilik yapıl-
madığını öne sürmüş ve Osmanlı Devleti'ne
baskı uygulayarak Balkanlar'daki isyan
hareketlerini desteklemişlerdir.
Osmanlı Devleti'nin bu durumu önlemek
adına, aşağıdakilerden hangisini çözüm
yolu olarak gördüğü savunulabilir?
13.
A) Makedonya bölgesinde islahat yapıl-
Y DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH
ması
ç
li
e
B) Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın
bağımsızlığının tanınması
C) Mustafa Kemal'in Anadolu'daki direniş
örgütlerini kurması
D) Basın-yayın yoluyla isyanların durdu-
rulmaya çalışılması
E) Avrupa'nın tutumlarına karşı tepki
mitingleri oluşturulması

aşa 11. XIX. yüzyılda milliyetçilik akımının etkisiyle isyanların yaşandığı Balkanlar'da Avrupalı devletler bölgede yeteri kadar yenilik yapıl- madığını öne sürmüş ve Osmanlı Devleti'ne baskı uygulayarak Balkanlar'daki isyan hareketlerini desteklemişlerdir. Osmanlı Devleti'nin bu durumu önlemek adına, aşağıdakilerden hangisini çözüm yolu olarak gördüğü savunulabilir? 13. A) Makedonya bölgesinde islahat yapıl- Y DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH DOGRUTERCİH ması ç li e B) Sırbistan, Romanya ve Karadağ'ın bağımsızlığının tanınması C) Mustafa Kemal'in Anadolu'daki direniş örgütlerini kurması D) Basın-yayın yoluyla isyanların durdu- rulmaya çalışılması E) Avrupa'nın tutumlarına karşı tepki mitingleri oluşturulması