Soru:

Aşağıda yönü ve Mustafa Kemal eğitim gretim alanında atılacak somut adımlar ve yapılması planlanan yenilikleri 1 Mart 1922'de TB

Aşağıda
yönü ve
Mustafa Kemal eğitim gretim alanında atılacak somut
adımlar ve yapılması planlanan yenilikleri 1 Mart 1922'de
TBMM'nin açıls konuşmasında şöyle sıralamist
Milletimizin zekasının gelişmesi ve böylece uygun olan
medeniyet düzeyine ulaşılmasını sağlamak
Yuce görevleri yürütecek elemanları yetistirmek ve milli
kültürümüzü yüceltmek
lik öğretim ve son oğretim aşamalan arasında orta öğreti-
mi kurmak
Kadınların da erkeklerle aynı öğretim aşamalarından ge-
cirilerek, yetişmelerine önem vermek
8 Ha
yah
lem
A)
Buna göre, Mustafa Kemal'in Yeni Türk Devleti'nin eği-
tim-öğretiminde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı
söylenemez?
A) Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracak, çağdaş bir
eğitim vermek
B) Milli kültürü geliştirip korumak
C) Gelenekçi bir eğitimle eski kurumları devam ettirmek
Eğitimin her aşamada gerçekleşmesini sağlamak
E) Eğitimde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmek
C
D
e
E
UAN

Aşağıda yönü ve Mustafa Kemal eğitim gretim alanında atılacak somut adımlar ve yapılması planlanan yenilikleri 1 Mart 1922'de TBMM'nin açıls konuşmasında şöyle sıralamist Milletimizin zekasının gelişmesi ve böylece uygun olan medeniyet düzeyine ulaşılmasını sağlamak Yuce görevleri yürütecek elemanları yetistirmek ve milli kültürümüzü yüceltmek lik öğretim ve son oğretim aşamalan arasında orta öğreti- mi kurmak Kadınların da erkeklerle aynı öğretim aşamalarından ge- cirilerek, yetişmelerine önem vermek 8 Ha yah lem A) Buna göre, Mustafa Kemal'in Yeni Türk Devleti'nin eği- tim-öğretiminde aşağıdakilerden hangisini amaçladığı söylenemez? A) Çağdaş medeniyetler seviyesine çıkaracak, çağdaş bir eğitim vermek B) Milli kültürü geliştirip korumak C) Gelenekçi bir eğitimle eski kurumları devam ettirmek Eğitimin her aşamada gerçekleşmesini sağlamak E) Eğitimde kadın erkek eşitliğini gerçekleştirmek C D e E UAN