Soru:

Aşağıdak cümlelerde geçen altı çizill tamlama- lardan hangisinin türü diğerlerinden farkludur? A) Geçen ay çok fazla masrafimz o

Aşağıdak cümlelerde geçen altı çizill tamlama-
lardan hangisinin türü diğerlerinden farkludur?
A) Geçen ay çok fazla masrafimz oldu.
BIÇocuk kitaplan okumak çok eğlencelidir
Filmin konusu benim figimi hiç çekmedi.
Öğrencilerin hepsi okulun bahçesinde top-
landi

Aşağıdak cümlelerde geçen altı çizill tamlama- lardan hangisinin türü diğerlerinden farkludur? A) Geçen ay çok fazla masrafimz oldu. BIÇocuk kitaplan okumak çok eğlencelidir Filmin konusu benim figimi hiç çekmedi. Öğrencilerin hepsi okulun bahçesinde top- landi