İsimler ve İsim Tamlamaları Soruları

2.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, tam-
lama içerisinde kullanılmıştır?
Ofsayt kararının doğru olup olmadığı tartışılı-
yor.
B Adana'ya giderek ailesini ziyaret etmiş.
C) Yeni bir işyeri açma fikrini ona kim verdi.
DY Kaçarken ayakkabısı ayağından çıkmış.
vost
b
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
2. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde fiilimsi, tam- lama içerisinde kullanılmıştır? Ofsayt kararının doğru olup olmadığı tartışılı- yor. B Adana'ya giderek ailesini ziyaret etmiş. C) Yeni bir işyeri açma fikrini ona kim verdi. DY Kaçarken ayakkabısı ayağından çıkmış. vost b
şla-
ok-
18. Tüm güllerim soldu
Sana atmadım, taraf olmadım asla
Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa
Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata
izma
abra
Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türü aşağıda-
kilerin hangisinde verilmemiştir?
A) Zarf-fiil mhol
muno69190
B) İsim-fiile sani sialib tellim statsvidsb3
smnusop nebrians ,neviy 168
jublemsb lemnüzüb ivi xemssy lesü
C) Çekimli fiil
D) İsim
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
şla- ok- 18. Tüm güllerim soldu Sana atmadım, taraf olmadım asla Dile gelmeden düşlerim yalnızlığa Gülmen de yeterdi geri gelmem için hayata izma abra Bu dizelerde altı çizili sözcüklerin türü aşağıda- kilerin hangisinde verilmemiştir? A) Zarf-fiil mhol muno69190 B) İsim-fiile sani sialib tellim statsvidsb3 smnusop nebrians ,neviy 168 jublemsb lemnüzüb ivi xemssy lesü C) Çekimli fiil D) İsim
8. 1. Köye giden yol evin arkasındaydı.
II. Yaralanan eli, bandajla sardı.
III. Her yaz doğayla iç içe olacağım zaman
yaratırım.
IV. Hiçbir sır sonsuza dek saklanamaz.
▬▬▬
Numaralanmış cümlelerde verilen altı çizili
sözcüklerden hangisinin eş seslisi vardır?
ANL
C) III
D)IV
BALL
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
8. 1. Köye giden yol evin arkasındaydı. II. Yaralanan eli, bandajla sardı. III. Her yaz doğayla iç içe olacağım zaman yaratırım. IV. Hiçbir sır sonsuza dek saklanamaz. ▬▬▬ Numaralanmış cümlelerde verilen altı çizili sözcüklerden hangisinin eş seslisi vardır? ANL C) III D)IV BALL
c. Tamlayan Eki
→ Bir kuş, ağaca yuva yapmış.
Bu cümlede
" ve "
Kuş (isim)
sözcükleri aynı kavram alanıyla ilgilidir ama anlamca birbirine bağlı değildir.
kuşun yuvası
K
Yuva (isim)
Kuşun yuvası (isim tamlaması)
→ Bu sözcükler "Kuşun yuvası yavrularla dolmuş." cümlesinde anlamca birbirine bağlı duruma gelmiştir. Bunu sağlayan,
sözcüklerin aldıklan eklerdir. Ayn ayn kullanıldığında birbirinden bağımsız olan bu sözcükler, aldıklan eklerle bir söz gru-
bu (isim tamlaması) oluşturmuş ve anlamca birbirini tamamlamıştır.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
c. Tamlayan Eki → Bir kuş, ağaca yuva yapmış. Bu cümlede " ve " Kuş (isim) sözcükleri aynı kavram alanıyla ilgilidir ama anlamca birbirine bağlı değildir. kuşun yuvası K Yuva (isim) Kuşun yuvası (isim tamlaması) → Bu sözcükler "Kuşun yuvası yavrularla dolmuş." cümlesinde anlamca birbirine bağlı duruma gelmiştir. Bunu sağlayan, sözcüklerin aldıklan eklerdir. Ayn ayn kullanıldığında birbirinden bağımsız olan bu sözcükler, aldıklan eklerle bir söz gru- bu (isim tamlaması) oluşturmuş ve anlamca birbirini tamamlamıştır.
Aşağıdakilerden hangisinde bir isim-fiil, isim
tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır?
A) Müdürün konuşması bizi etkiledi.
B) Okuma salonuna bugün gidemedik.
C) Eski işleyişini terk eden bir kurumdu.
D) Öğrendiklerimizi hemen unutma sakın.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
Aşağıdakilerden hangisinde bir isim-fiil, isim tamlamasının tamlayanı olarak kullanılmıştır? A) Müdürün konuşması bizi etkiledi. B) Okuma salonuna bugün gidemedik. C) Eski işleyişini terk eden bir kurumdu. D) Öğrendiklerimizi hemen unutma sakın.
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil, isim
tamlaması içinde kullanılmıştır?
A) Bardağı tutuşu bile annesini anımsatıyordu.
B) Merdivenleri basamak basamak çıkmak çok zordu.
C) Geri dönüşüm için kâğıt toplamaya başladı.
D) Okuldan sonra nakiş kursuna gidiyor.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
5. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde isim-fiil, isim tamlaması içinde kullanılmıştır? A) Bardağı tutuşu bile annesini anımsatıyordu. B) Merdivenleri basamak basamak çıkmak çok zordu. C) Geri dönüşüm için kâğıt toplamaya başladı. D) Okuldan sonra nakiş kursuna gidiyor.
ek
mak
arıdaki
dört
ştü.
10
Ahmet Muhip Dıranas'ın edebiyatımızda mütevazı faka
sağlam bir yer edinmesinde; ardında "Fahriye Abla
"Olvido", "Ağrı", "Kar", "Köpük" gibi şiirler bırakmasını
yanı sıra şiir üzerine kafa yormasının, hece ölçüsünün
alanında olsa bile vurgu ve durak yerlerini değiştirerek
şiirde yeni ses arayışlarına girişmesinin payı da şüphesiz
olmalıdır.
der halmipis
Sağlam
Bu metindeki altı çizili sözcüklerin anlam özelliği
hangisinde doğru verilmiştir?
A) Mecaz
B) Gerçek
(C) Gerçek
D) Mecaz
Ölçü
Terim
Gerçek
Terim
Gerçek
Alan
Sınır
Gerçek
Mecaz
Mecaz
Mecaz
7.
KAFAJAL
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
ek mak arıdaki dört ştü. 10 Ahmet Muhip Dıranas'ın edebiyatımızda mütevazı faka sağlam bir yer edinmesinde; ardında "Fahriye Abla "Olvido", "Ağrı", "Kar", "Köpük" gibi şiirler bırakmasını yanı sıra şiir üzerine kafa yormasının, hece ölçüsünün alanında olsa bile vurgu ve durak yerlerini değiştirerek şiirde yeni ses arayışlarına girişmesinin payı da şüphesiz olmalıdır. der halmipis Sağlam Bu metindeki altı çizili sözcüklerin anlam özelliği hangisinde doğru verilmiştir? A) Mecaz B) Gerçek (C) Gerçek D) Mecaz Ölçü Terim Gerçek Terim Gerçek Alan Sınır Gerçek Mecaz Mecaz Mecaz 7. KAFAJAL
Aşağıda altı çizili olarak verilen ögelerin türlerini karşılarına işaretleyiniz.
CÜMLELER
1-Delikanlı bakımlı atını uçarcasına koşturuyordu.
2-Bazı isimler kullanıldığı cümleye göre hem cins hem de özel isim olabilir.
3-Bu yemeği çok beğendim.
4-Arabayı Hatice'nin kardeşi çizmiş.
5-Karşıdan karşıya geçerken babasının elini tutmuştu.
6-Okuldaki kitabı eve götürdüm.
7-Biraz önce koşa koşa uzaklaştı.
8-Kaza evin önünde gerçekleşmiş.
9-En güzel günlerim bu okulda geçti.
10-Maç geçen hafta iptal edildi.
11-Çizgileri eğri büğrü çizmişti.
12-Türk sinemasını beğenerek izlerim.
13-Akşama kadar durmadan babasına yardım etti.
14-Okuldaki öğrencilere sınav yapıldı.
15-Annesi şeker hastalığına yakalanmıştı.
16- Yazanın kitabında kendimizi buluruz.
17-Sabaha kadar kaybolan çocuğu aradık.
Belirtili
İsim
Tam.
Belirtisiz
İsim
Tam.
Sifat
Tam.
Birleşik
Fiil
İkileme
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
Aşağıda altı çizili olarak verilen ögelerin türlerini karşılarına işaretleyiniz. CÜMLELER 1-Delikanlı bakımlı atını uçarcasına koşturuyordu. 2-Bazı isimler kullanıldığı cümleye göre hem cins hem de özel isim olabilir. 3-Bu yemeği çok beğendim. 4-Arabayı Hatice'nin kardeşi çizmiş. 5-Karşıdan karşıya geçerken babasının elini tutmuştu. 6-Okuldaki kitabı eve götürdüm. 7-Biraz önce koşa koşa uzaklaştı. 8-Kaza evin önünde gerçekleşmiş. 9-En güzel günlerim bu okulda geçti. 10-Maç geçen hafta iptal edildi. 11-Çizgileri eğri büğrü çizmişti. 12-Türk sinemasını beğenerek izlerim. 13-Akşama kadar durmadan babasına yardım etti. 14-Okuldaki öğrencilere sınav yapıldı. 15-Annesi şeker hastalığına yakalanmıştı. 16- Yazanın kitabında kendimizi buluruz. 17-Sabaha kadar kaybolan çocuğu aradık. Belirtili İsim Tam. Belirtisiz İsim Tam. Sifat Tam. Birleşik Fiil İkileme
O
Mosaik
8 ve 9. sorulan aşağıdaki metne göre cevap-
layınız.
(0) Diving ve civarında en erken yerleşim Hititler
Dönemine kadar inmektedir. (I) Yöre, Mengüceko-
gullanının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet
Şah ve eşi Turan Melek tarafindan cami ile birlikte
1228-1229 yıllarında yaptinmiştir. (1) islam mima-
risinin bu başyapıt iki kubbell türbeye sahip bir cami
ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. (TV)
Yapılar, miman özelliklerinin yanı sıra, sergilediği
zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği ömekleriyle
UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almaktadır.
KDS
Bu metinde numaralanmış cümleler ile ilgili
aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) L. cümlede hem edat hem de bağlaç kullanılmış-
BYcümlede bağaçki cümleyi birbirine bağlamış-
C) II. cümlede bir isim birden fazla sifat almıştır.
D) IV. cümlede zincileme isim tamlaması vardır.
9. Bu metindeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdaki-
lerden hangisidir?
ALBelgisiz zamir
Batet sifati
C) İşaret zamin
D) Kişi zamin
C
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
O Mosaik 8 ve 9. sorulan aşağıdaki metne göre cevap- layınız. (0) Diving ve civarında en erken yerleşim Hititler Dönemine kadar inmektedir. (I) Yöre, Mengüceko- gullanının yönetimi altında olduğu dönemde Ahmet Şah ve eşi Turan Melek tarafindan cami ile birlikte 1228-1229 yıllarında yaptinmiştir. (1) islam mima- risinin bu başyapıt iki kubbell türbeye sahip bir cami ve ona bitişik bir hastaneden oluşmaktadır. (TV) Yapılar, miman özelliklerinin yanı sıra, sergilediği zengin Anadolu geleneksel taş işçiliği ömekleriyle UNESCO Dünya Miras Listesinde yer almaktadır. KDS Bu metinde numaralanmış cümleler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? A) L. cümlede hem edat hem de bağlaç kullanılmış- BYcümlede bağaçki cümleyi birbirine bağlamış- C) II. cümlede bir isim birden fazla sifat almıştır. D) IV. cümlede zincileme isim tamlaması vardır. 9. Bu metindeki altı çizili sözcüğün türü aşağıdaki- lerden hangisidir? ALBelgisiz zamir Batet sifati C) İşaret zamin D) Kişi zamin C
A
Deneme Sınavı 02 metsM
A
15. Galileo, İtalya'da dünyaya geldi. Her gün de-
neyler yaptı ve çıkarımlarda bulundu. sin
Bu parçada kaç tane isim kullanılmıştır?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
16. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcüklerden
birinin yazımı yanlıştır. Öğrenci kutucuklarda
verilen sözcüklerden yanlış olanı bulduğunda
yanında yazan kelimeyi resimleyecektir.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
A Deneme Sınavı 02 metsM A 15. Galileo, İtalya'da dünyaya geldi. Her gün de- neyler yaptı ve çıkarımlarda bulundu. sin Bu parçada kaç tane isim kullanılmıştır? A) 4 B) 5 C) 6 D) 7 16. Aşağıdaki kutucuklarda verilen sözcüklerden birinin yazımı yanlıştır. Öğrenci kutucuklarda verilen sözcüklerden yanlış olanı bulduğunda yanında yazan kelimeyi resimleyecektir.
S
an
8.
1. Tekrar geleceğimi söyleyerek ayrıldım.
II. Geleceğime kendim yön verebilirim.
III. Gelecek güzel günleri sabırla bekliyorum.
IV. Bir gün gelecek sen de anlayacaksın.
Yukarıdaki altı çizili kelimelerle ilgili hangisi söylenemez?
A) I. cümledeki altı çizili sözcük kalıplaşmış isimdir.
B) II. cümledeki altı çizili sözcük fiilimsi değildir.
C) III. cümledeki altı çizili sözcük sıfat-fiildir.
D) IV. cümledeki altı çizili sözcük çekimli fiildir.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
S an 8. 1. Tekrar geleceğimi söyleyerek ayrıldım. II. Geleceğime kendim yön verebilirim. III. Gelecek güzel günleri sabırla bekliyorum. IV. Bir gün gelecek sen de anlayacaksın. Yukarıdaki altı çizili kelimelerle ilgili hangisi söylenemez? A) I. cümledeki altı çizili sözcük kalıplaşmış isimdir. B) II. cümledeki altı çizili sözcük fiilimsi değildir. C) III. cümledeki altı çizili sözcük sıfat-fiildir. D) IV. cümledeki altı çizili sözcük çekimli fiildir.
3-
ci
e
ÖLÇME, DEĞERLENDİRM
21. İsimleri niteleyen veya belirten sözcükler si-
fattır. Sıfatla ismin oluşturduğu sözcük grubu-
na ise sifat tamlaması denir.
Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcük
gruplarından hangisi sifat tamlamasıdır?
A) Minik serçe her gün asma dallarının ara-
sından çıkıp gelirdi.
B) Bahçenin köşesinde oturmuş, topladığı
elmalardan yiyordu.
C) Köy meydanı sohbet için gelen insanlarla
doluydu.
D) O gidince içimde derin bir boşluk hisset-
miştim.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
3- ci e ÖLÇME, DEĞERLENDİRM 21. İsimleri niteleyen veya belirten sözcükler si- fattır. Sıfatla ismin oluşturduğu sözcük grubu- na ise sifat tamlaması denir. Buna göre, aşağıdaki altı çizili sözcük gruplarından hangisi sifat tamlamasıdır? A) Minik serçe her gün asma dallarının ara- sından çıkıp gelirdi. B) Bahçenin köşesinde oturmuş, topladığı elmalardan yiyordu. C) Köy meydanı sohbet için gelen insanlarla doluydu. D) O gidince içimde derin bir boşluk hisset- miştim.
aplandırı-
şünceyi
ette, he-
sıyabilir
Önemli
ortaya
amir-
e sa-
erine
-radi-
utlu-
inil-
bla-
ce-
in
karekök
Paragraf Yorumu
3. İnsanın oturduğu, çalıştığı, yaşadığı yerin, kişiliğinin
tüm özelliklerini yansıttığını unutmayınız. Bir insanı
tanımanın yollarından biri de yaşadığı ortamı gör-
mektir. Çünkü herkes, bulunduğu yere kendi dam-
gasını vurur: Temiz, dağınık, düzenli, ilginç, sıradan,
pis...
Bu metnin ana fikrini ifade eden atasözü aşağı-
dakilerden hangisidir?
A) Çoban yatmazsa sürüye kurt girmez.
B) Aslan yattığı yerden belli olur.
C) İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre
ağırlarlar.
D) Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
aplandırı- şünceyi ette, he- sıyabilir Önemli ortaya amir- e sa- erine -radi- utlu- inil- bla- ce- in karekök Paragraf Yorumu 3. İnsanın oturduğu, çalıştığı, yaşadığı yerin, kişiliğinin tüm özelliklerini yansıttığını unutmayınız. Bir insanı tanımanın yollarından biri de yaşadığı ortamı gör- mektir. Çünkü herkes, bulunduğu yere kendi dam- gasını vurur: Temiz, dağınık, düzenli, ilginç, sıradan, pis... Bu metnin ana fikrini ifade eden atasözü aşağı- dakilerden hangisidir? A) Çoban yatmazsa sürüye kurt girmez. B) Aslan yattığı yerden belli olur. C) İnsanı elbisesine göre karşılarlar, bilgisine göre ağırlarlar. D) Yuvarlanan taş, yosun tutmaz.
İsim-fiiler ad tamlamasında tamlayan ya da
tamlanan görevinde kullanılabilir. isim-fiil,
"Yaşamanın anlamını arıyorum." cümlesinde
tamlayan, "Dersin başlamasına daha çok
var." cümlesinde tamlanan görevindedir.
Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin
hangisinde tamlananı isim-fiil olan bir isim
tamlaması vardır?
A) Kardeşimin kitap okumasını ailece
destekliyoruz.
B) Dinlemenin önemini hâlâ kavrayamadık.
C) Komşu ülkelerle yeni anlaşmalar yapıldı. His
D) Bu yarışmadan da galibiyetle dönüyoruz.
147
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
İsim-fiiler ad tamlamasında tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilir. isim-fiil, "Yaşamanın anlamını arıyorum." cümlesinde tamlayan, "Dersin başlamasına daha çok var." cümlesinde tamlanan görevindedir. Bu açıklamaya göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı isim-fiil olan bir isim tamlaması vardır? A) Kardeşimin kitap okumasını ailece destekliyoruz. B) Dinlemenin önemini hâlâ kavrayamadık. C) Komşu ülkelerle yeni anlaşmalar yapıldı. His D) Bu yarışmadan da galibiyetle dönüyoruz. 147
1-
ALL STAR MİNİ
9. "-me, maisim-fiil ekini alan sözcükler bazen sıfat
görevleriyle kullanılabilir.
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-me, -ma"
isim-fiil ekini alan sözcük bu açıklamaya örnek
oluşturmaz
A) Süzme bain kilosu daha pahalıdır. S
B) Tüm masayı yapma çiçekler ile donattı.
C) Annesinden kalma kolyeyi kaybetmiş.
D Mahkemede susma hakkını kullanmıştı.
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
1- ALL STAR MİNİ 9. "-me, maisim-fiil ekini alan sözcükler bazen sıfat görevleriyle kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "-me, -ma" isim-fiil ekini alan sözcük bu açıklamaya örnek oluşturmaz A) Süzme bain kilosu daha pahalıdır. S B) Tüm masayı yapma çiçekler ile donattı. C) Annesinden kalma kolyeyi kaybetmiş. D Mahkemede susma hakkını kullanmıştı.
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz za-
mir, ad tamlamasının "tamlananı" olarak kul-
lanılmıştır?
A) Fen sınavında bazı soruları çözemedim.
B) Öğrencilerin birçoğu bu ödevi keyifle yaptı.
C) Kimsenin sorunu seni ilgilendirmez.
D) Hepsinin ailesiyle tek tek görüşeceğim.
gomüinop novemb
Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi (şahıs)
zamiri kullanılmamıştır?
Ortaokul Türkçe
İsimler ve İsim Tamlamaları
5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde belgisiz za- mir, ad tamlamasının "tamlananı" olarak kul- lanılmıştır? A) Fen sınavında bazı soruları çözemedim. B) Öğrencilerin birçoğu bu ödevi keyifle yaptı. C) Kimsenin sorunu seni ilgilendirmez. D) Hepsinin ailesiyle tek tek görüşeceğim. gomüinop novemb Aşağıdaki cümlelerin hangisinde kişi (şahıs) zamiri kullanılmamıştır?