Soru:

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ER Bunalımı'nın etkisiyle Türkiye de benimsenen ekonomide devletçilik politikası doğrultusund

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ER
Bunalımı'nın etkisiyle Türkiye de benimsenen
ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda
atılan adımlardan biri değildir?
4) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması
3) Uşak Şeker Fabrikasının açılması
2) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi
Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmes
E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması

Aşağıdakilerden hangisi 1929 Dünya ER Bunalımı'nın etkisiyle Türkiye de benimsenen ekonomide devletçilik politikası doğrultusunda atılan adımlardan biri değildir? 4) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının kurulması 3) Uşak Şeker Fabrikasının açılması 2) Nazilli Basma Fabrikasının faaliyete geçmesi Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın yürürlüğe girmes E) Maden Tetkik Arama Enstitüsünun kurulması