Soru:

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in geldiği günler- de Avrupa'nın içinde bulunduğu bir durum olamaz? A) Siyasi yapısı feodalite

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in geldiği günler-
de Avrupa'nın içinde bulunduğu bir durum olamaz?
A) Siyasi yapısı feodaliteydi.
B) Skolastik düşünce yapısı vardı.
C) Sinif ayrımları uygulanmaktaydı.
D) Hristiyanlığın Protestanlık mezhebi hâkimdi.
E) Bilim ve sanatla uğraşmak yasaktı.

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet'in geldiği günler- de Avrupa'nın içinde bulunduğu bir durum olamaz? A) Siyasi yapısı feodaliteydi. B) Skolastik düşünce yapısı vardı. C) Sinif ayrımları uygulanmaktaydı. D) Hristiyanlığın Protestanlık mezhebi hâkimdi. E) Bilim ve sanatla uğraşmak yasaktı.