Soru:

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1929 yılında ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımına karşı al- dığı önlemlerden biri değildir

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1929 yılında
ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımına karşı al-
dığı önlemlerden biri değildir?
A) Serbest Cumhuriyet Firkası'nın kurulması
B) Yerli mali kullanımının teşvik edilmesi
C) Ozel sektör yatırımının yasaklanması
D) ithalatın azaltılması
E) Koruyucu gümrük politikasının uygulanması

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'nin 1929 yılında ortaya çıkan dünya ekonomik bunalımına karşı al- dığı önlemlerden biri değildir? A) Serbest Cumhuriyet Firkası'nın kurulması B) Yerli mali kullanımının teşvik edilmesi C) Ozel sektör yatırımının yasaklanması D) ithalatın azaltılması E) Koruyucu gümrük politikasının uygulanması