Soru:

At Sosyal eşitlik anlayışına B) Halk devlet içindir anlayışına x C) Haksızlığa uğrayanların haklarını arayabildiğine D) Kanun üs

At Sosyal eşitlik anlayışına
B) Halk devlet içindir anlayışına x
C) Haksızlığa uğrayanların haklarını arayabildiğine
D) Kanun üstünlüğüne
E) Hukuk devletinin önemine
3.
"Göçebeliğin, bozkırlarda başıboş bir yaşam tarzı oldunu
sanmayalım... Göçebeler hayvanların yemlerini düşünmek
ve sürülerine zarar vermeyecek alanlara göçmek zorunda-
dirlar... Her besicinin, hayvanları için en uygun yeri seçme-
si gerekir... Hayvanlar için yaz ve kış konaklama yeri önem-
lidir. Zira gelişigüzel herhangi bir yer, mevsimlere göre elve-
rişli olmayabilir, ilkbahar ve sonbahar nerede olsa geçirili-
lir... Kışın, barınabilmek için ormanlık yahut rüzgârlardan ko-
runaklı derin bir vadi seçmek gerekir. Aynı zamanda bura-
nin ağaç ve meralarının bol, karı az olan bir yer olması şart-
tır. Yazın ise bunun aksine sulak ve aynı zamanda açık bir
yer olması tercih edilir. Bunun için göllerin, irmakların kenar-
larında haşerattan korunmuş yerler elverişlidir."
Türkolog Radlof'un bu ifadelerinden hareketle ilk Türk
topluluklarıyla ilgili;
I. federatif yönetim anlayışına sahip olunduğu,
II. yaşam tarzının uğraş alanını etkilediği,
III. yatay hareketliliğin görüldüğü
yargılarından hangileri ileri sürülebilir?
A) Yalnız
B) I ve II
C) Ive Hi
D) Il ve III
E) I, II ve III
15
TYT DENEME-2

At Sosyal eşitlik anlayışına B) Halk devlet içindir anlayışına x C) Haksızlığa uğrayanların haklarını arayabildiğine D) Kanun üstünlüğüne E) Hukuk devletinin önemine 3. "Göçebeliğin, bozkırlarda başıboş bir yaşam tarzı oldunu sanmayalım... Göçebeler hayvanların yemlerini düşünmek ve sürülerine zarar vermeyecek alanlara göçmek zorunda- dirlar... Her besicinin, hayvanları için en uygun yeri seçme- si gerekir... Hayvanlar için yaz ve kış konaklama yeri önem- lidir. Zira gelişigüzel herhangi bir yer, mevsimlere göre elve- rişli olmayabilir, ilkbahar ve sonbahar nerede olsa geçirili- lir... Kışın, barınabilmek için ormanlık yahut rüzgârlardan ko- runaklı derin bir vadi seçmek gerekir. Aynı zamanda bura- nin ağaç ve meralarının bol, karı az olan bir yer olması şart- tır. Yazın ise bunun aksine sulak ve aynı zamanda açık bir yer olması tercih edilir. Bunun için göllerin, irmakların kenar- larında haşerattan korunmuş yerler elverişlidir." Türkolog Radlof'un bu ifadelerinden hareketle ilk Türk topluluklarıyla ilgili; I. federatif yönetim anlayışına sahip olunduğu, II. yaşam tarzının uğraş alanını etkilediği, III. yatay hareketliliğin görüldüğü yargılarından hangileri ileri sürülebilir? A) Yalnız B) I ve II C) Ive Hi D) Il ve III E) I, II ve III 15 TYT DENEME-2