Soru:

AYT - Tarih Testi 5 1870'de siyasi birliğini kuran İtalya, sömürgecilik rekabetine katıldı. Fransa; Tunus, Cezayir ve Fas'ı; İngiltere ise Misir'ı işgal etmişti. İtalya da Osmanlı Devleti'nin Kuzey Af

AYT - Tarih Testi
5
1870'de siyasi birliğini kuran İtalya, sömürgecilik
rekabetine katıldı. Fransa; Tunus, Cezayir ve Fas'ı;
İngiltere ise Misir'ı işgal etmişti. İtalya da Osmanlı
Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan
Trablusgarp'a yöneldi ve Osmanlı Devleti'ne ülti-
matom vererek bu toprakların kendisine teslim
edilmesini istedi. Osmanlı Devleti bu isteği kabul
etmeyince İtalya, Osmanlıya savaş ilan etti.
Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangi-
sine ulaşılamaz?
A) Osmanlı Devleti'nin toprakları sömürgeci dev-
letlerin çıkar alanı hâline gelmiştir.
Osmanlının Trablusgarp ile kara bağlantısı
kesilmiştir.
Osmanlı Devleti'nin Afrika kıtasında varlığı
kalmamıştır.
DI Italya'dan önce Kuzey Afrika toprakları başka
sömürgeci devletler tarafından işgal edilmiştir.
Osmanlı Devleti bu olay sonrasında askerî
alanda islahat hareketlerine başlamıştır.

AYT - Tarih Testi 5 1870'de siyasi birliğini kuran İtalya, sömürgecilik rekabetine katıldı. Fransa; Tunus, Cezayir ve Fas'ı; İngiltere ise Misir'ı işgal etmişti. İtalya da Osmanlı Devleti'nin Kuzey Afrika'daki son toprağı olan Trablusgarp'a yöneldi ve Osmanlı Devleti'ne ülti- matom vererek bu toprakların kendisine teslim edilmesini istedi. Osmanlı Devleti bu isteği kabul etmeyince İtalya, Osmanlıya savaş ilan etti. Bu bilgilere göre aşağıdaki yargılardan hangi- sine ulaşılamaz? A) Osmanlı Devleti'nin toprakları sömürgeci dev- letlerin çıkar alanı hâline gelmiştir. Osmanlının Trablusgarp ile kara bağlantısı kesilmiştir. Osmanlı Devleti'nin Afrika kıtasında varlığı kalmamıştır. DI Italya'dan önce Kuzey Afrika toprakları başka sömürgeci devletler tarafından işgal edilmiştir. Osmanlı Devleti bu olay sonrasında askerî alanda islahat hareketlerine başlamıştır.