Soru:

AYT- Tarih Testi 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekono- mik yapısının özelliklerinden biri değildir? A) Osmanlıda

AYT- Tarih Testi
5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekono-
mik yapısının özelliklerinden biri değildir?
A) Osmanlıda ilk madenî para Osman Gazi Dönemi'nde
bastırılmıştır.
B) Örfi ve şeri vergilerin, ganimet gelirlerinin ve diğer
gelirlerin toplandığı hazineye Hazine-i Hassa denil-
miştir.
C) Osmanlı şehir halkının önemli bir kısmı, loncalar
hâlinde bir araya gelmiş meslek gruplarına bağlı
zanaatkârlardan oluşmuştur.
D) Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyıldan itibaren gümrük
gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanmıştır.
Testir
E) I. Mahmut Dönemi'nde Fransa'ya verilen kapitülas-
yonlar sürekli hâle getirilmiştir.
7.
BE
BENIM HOCAM

AYT- Tarih Testi 5. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin ekono- mik yapısının özelliklerinden biri değildir? A) Osmanlıda ilk madenî para Osman Gazi Dönemi'nde bastırılmıştır. B) Örfi ve şeri vergilerin, ganimet gelirlerinin ve diğer gelirlerin toplandığı hazineye Hazine-i Hassa denil- miştir. C) Osmanlı şehir halkının önemli bir kısmı, loncalar hâlinde bir araya gelmiş meslek gruplarına bağlı zanaatkârlardan oluşmuştur. D) Osmanlı Devleti'nin XVI. yüzyıldan itibaren gümrük gelirlerinde önemli bir düşüş yaşanmıştır. Testir E) I. Mahmut Dönemi'nde Fransa'ya verilen kapitülas- yonlar sürekli hâle getirilmiştir. 7. BE BENIM HOCAM