Soru:

AYT Türk Dili ve E ayan, insel esine 31. Osmanlı Devleti as Rusya'ya Wk kez - tanımıştır? tler, in, A) 1533 İstanbu ki Eir. 29.

AYT
Türk Dili ve E
ayan,
insel
esine
31. Osmanlı Devleti as
Rusya'ya Wk kez -
tanımıştır?
tler,
in,
A) 1533 İstanbu
ki
Eir.
29. Türkiye'ye gelen İsviçreli Profesör Albert Malche'nin
hazırladığı raporda; Türkçe bilimsel yayınların yetersiz
olduğu, ders verme yöntemlerinin çağdaş olmadığı ve
bilimsel düşüncenin egemen kılınması gerektiği konularına
yer verilmiştir.
Bu rapor Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin hayata
geçirilmesinde etkili olmuştur?
A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması
B) Universite Reformu'nun hazırlanması
B) Karloiça
C7700 ista
D) Prut
E) Pasar
C) Harf inkılabının yapılması
D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması
E) Millet Mekteplerinin açılması

AYT Türk Dili ve E ayan, insel esine 31. Osmanlı Devleti as Rusya'ya Wk kez - tanımıştır? tler, in, A) 1533 İstanbu ki Eir. 29. Türkiye'ye gelen İsviçreli Profesör Albert Malche'nin hazırladığı raporda; Türkçe bilimsel yayınların yetersiz olduğu, ders verme yöntemlerinin çağdaş olmadığı ve bilimsel düşüncenin egemen kılınması gerektiği konularına yer verilmiştir. Bu rapor Türkiye'de aşağıdakilerden hangisinin hayata geçirilmesinde etkili olmuştur? A) Tevhid-i Tedrisat Kanunu'nun çıkarılması B) Universite Reformu'nun hazırlanması B) Karloiça C7700 ista D) Prut E) Pasar C) Harf inkılabının yapılması D) Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması E) Millet Mekteplerinin açılması