Soru:

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER - 1 33. Her kuvvet ancak milletin irade ve emeline uymak suretiyle yaşayabilir. Ata

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER - 1
33. Her kuvvet ancak milletin irade ve emeline uymak suretiyle
yaşayabilir.
Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle iliş-
kilendirilir?
A) Cumhuriyetçilik
B) Milliyetçilik
e) Halkçılık
Dy Laiklik
oline
Einkılapçılık

AYT / TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI SOSYAL BİLİMLER - 1 33. Her kuvvet ancak milletin irade ve emeline uymak suretiyle yaşayabilir. Atatürk'ün bu sözü aşağıdaki ilkelerden hangisiyle iliş- kilendirilir? A) Cumhuriyetçilik B) Milliyetçilik e) Halkçılık Dy Laiklik oline Einkılapçılık