Soru:

AYT/Sosyal Bilimler-2 limler-2 3-34), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (35-40), Din Kültürü ve Ahlak anlar için Felsefe Grubu (41-46

AYT/Sosyal Bilimler-2
limler-2
3-34), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (35-40), Din Kültürü ve Ahlak
anlar için Felsefe Grubu (41-46) alanlarına ait toplam 46 soru varo
şaretleyiniz.
G
Osmanlı Devleti'nin,
1.gaza yapma idealine sahip olması,
II. Türkmenlere yurt bulmaya çalışması,
K. Karesioğullarının topraklarını ve donanmasını elde etme
faaliyetlerinden hangilerinin
Rumeli'ye geçişi kolaylaştı
dığı savunulabilir?
A) Yalnız !
B) Yalnız II
C) ve
D) Il ve III
EK I Ve 1

AYT/Sosyal Bilimler-2 limler-2 3-34), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (35-40), Din Kültürü ve Ahlak anlar için Felsefe Grubu (41-46) alanlarına ait toplam 46 soru varo şaretleyiniz. G Osmanlı Devleti'nin, 1.gaza yapma idealine sahip olması, II. Türkmenlere yurt bulmaya çalışması, K. Karesioğullarının topraklarını ve donanmasını elde etme faaliyetlerinden hangilerinin Rumeli'ye geçişi kolaylaştı dığı savunulabilir? A) Yalnız ! B) Yalnız II C) ve D) Il ve III EK I Ve 1