Soru:

AYT/SOSYAL BİLİMLER-2 Mustafa Kemal'in; Amasya Görüşmeleri IL Büyük Millet Meclisi'nin açılması I. Havza Genelgesi IV. Sivas Kon

AYT/SOSYAL BİLİMLER-2
Mustafa Kemal'in;
Amasya Görüşmeleri
IL Büyük Millet Meclisi'nin açılması
I. Havza Genelgesi
IV. Sivas Kongresi
icraatlarından hangileri Osmanlı Harbiye Nazirlig
emrinde gerçekleşmiştir?
@xai
B
B) Yalnız III
C)Ive
A) Yalnız!
D) II ve III
E) Ill ve IV
P

AYT/SOSYAL BİLİMLER-2 Mustafa Kemal'in; Amasya Görüşmeleri IL Büyük Millet Meclisi'nin açılması I. Havza Genelgesi IV. Sivas Kongresi icraatlarından hangileri Osmanlı Harbiye Nazirlig emrinde gerçekleşmiştir? @xai B B) Yalnız III C)Ive A) Yalnız! D) II ve III E) Ill ve IV P