Soru:

B. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne- mi'nde Atatürkçülüğe ters olduğu için uy- gulanmamıştır? A) İlköğretimin parasız olm

B.
Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne-
mi'nde Atatürkçülüğe ters olduğu için uy-
gulanmamıştır?
A) İlköğretimin parasız olması
final Esit Ağırlık - Sözel derg
B) Kadınların da seçimlere katılabilmesi
C) Toprağı olmayan çiftçiye toprak dağıtıl-
masi
D) Herkesten eşit oranda vergi toplanılması
E) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi

B. Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyet Döne- mi'nde Atatürkçülüğe ters olduğu için uy- gulanmamıştır? A) İlköğretimin parasız olması final Esit Ağırlık - Sözel derg B) Kadınların da seçimlere katılabilmesi C) Toprağı olmayan çiftçiye toprak dağıtıl- masi D) Herkesten eşit oranda vergi toplanılması E) Sosyal devlet anlayışının benimsenmesi