Soru:

B B B LİMLER TESTİ Fe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), k zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Ein

B
B
B
LİMLER TESTİ
Fe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20),
k zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için
Ein ayrılan kısmına işaretleyiniz.
4.
Bir zaman makinesi icat eden Yusuf, Osmanlı
Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara yolculuk yapmıştır.
Yusuf bu yolculuğunda II. Abdülhamit'in tahttan
indirildiğini, Uşi Antlaşması ile Trablusgarp'ın İtalya'ya
bırakıldığını ve Babiali Baskını ile ittihatçıların iktidarı
ele geçirdiğini görmüştür.
Bu parçadan hareketle Yusuf'un bu yolculuğunu
aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı
söylenebilir?
A) I. Meşrutiyet Dönemi
B) Tanzimat Dönemi
C) Fetret Devri
D) Lale Devri
E) II. Meşrutiyet Dönemi
5.
ESEN YAYINLARI
Orhun Yazıtları'nda geçen, "insanoğulları üzerine
ecdadım Bumin Kağan, İstemi Yabgu ile tahta oturmuş;
Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim
edivermiş... Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep
itaat altına almış, hep muti kılmış." ifadesine
bakıldığında Türk kağanlarının;
1. devleti din kurallarına göre yönetme,
II. egemenlik sahasını
genişletme,
olevi gücü etkin kullanma

B B B LİMLER TESTİ Fe (11-15), Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20), k zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Ein ayrılan kısmına işaretleyiniz. 4. Bir zaman makinesi icat eden Yusuf, Osmanlı Devleti'nin hüküm sürdüğü yıllara yolculuk yapmıştır. Yusuf bu yolculuğunda II. Abdülhamit'in tahttan indirildiğini, Uşi Antlaşması ile Trablusgarp'ın İtalya'ya bırakıldığını ve Babiali Baskını ile ittihatçıların iktidarı ele geçirdiğini görmüştür. Bu parçadan hareketle Yusuf'un bu yolculuğunu aşağıdaki dönemlerden hangisine yaptığı söylenebilir? A) I. Meşrutiyet Dönemi B) Tanzimat Dönemi C) Fetret Devri D) Lale Devri E) II. Meşrutiyet Dönemi 5. ESEN YAYINLARI Orhun Yazıtları'nda geçen, "insanoğulları üzerine ecdadım Bumin Kağan, İstemi Yabgu ile tahta oturmuş; Türk milletinin ülkesini, töresini idare ve tanzim edivermiş... Asker sevk edip dört taraftaki kavmi hep itaat altına almış, hep muti kılmış." ifadesine bakıldığında Türk kağanlarının; 1. devleti din kurallarına göre yönetme, II. egemenlik sahasını genişletme, olevi gücü etkin kullanma