Soru:

B B Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 34 32. Müslümanların Gayr-i müslimler üzerine düzenledikleri se- ferlere "gaza"

B
B
Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1
34
32. Müslümanların Gayr-i müslimler üzerine düzenledikleri se-
ferlere "gaza" adı verilir.
Buna göre, İslam tarihinde gerçekleşen aşağıdaki sa-
vaşlardan hangisi bu duruma örnek gösterilemez?
Siffin
A) Kadiks
B)
Punktya
D) Bedir
E) Hendek
☺
V

B B Türk Dili ve Edebiyatı - Sosyal Bilimler - 1 34 32. Müslümanların Gayr-i müslimler üzerine düzenledikleri se- ferlere "gaza" adı verilir. Buna göre, İslam tarihinde gerçekleşen aşağıdaki sa- vaşlardan hangisi bu duruma örnek gösterilemez? Siffin A) Kadiks B) Punktya D) Bedir E) Hendek ☺ V