Soru:

B) Düyun-Umumiye'nin C) Milli İktisat Nezareti'nin D) Milli Mahsulat Anonim Şirketi'nin E) Nafia Vekaleti'nin 6 4. B S A R M A L

B) Düyun-Umumiye'nin
C) Milli İktisat Nezareti'nin
D) Milli Mahsulat Anonim Şirketi'nin
E) Nafia Vekaleti'nin
6
4.
B
S
A
R
M
A
L
Bir tarihçi, Atatürk Dönemi'nde Türkiye'deki ekonomi politi-
kaları ile ilgili makale hazırlayacaktır.
Tarihçinin hazırlayacağı çalışmada aşağıdaki ifadeler-
den hangisini kullanması doğru olmaz?
Siyasal bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla destekle-
nerek tam bağımsızlığa ulaşılmaya çalışılmıştır.
B) Alinan tedbirler sonucunda Türkiye, ekonomi alanında
kendine yetecek bir konuma gelmiştir.
Bu dönemde kurulan İş Bankası, ticaret ve sanayi yatı-
rimlarını desteklemiş, daha sonra kurulan bankalara
da örnek olmuştur.
DLAşar vergisinin kaldırılmasıyla devlet, en büyük vergi
kaynağından vazgeçmiştir. Çiftçiye verimli üretim
yapma yolu açılmıştır.
1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden sonra Türkiye, Avrupa
ülkelerine yüklü miktarda borç vermiştir.
51
Diğer Sayfaya Geçiniz.

B) Düyun-Umumiye'nin C) Milli İktisat Nezareti'nin D) Milli Mahsulat Anonim Şirketi'nin E) Nafia Vekaleti'nin 6 4. B S A R M A L Bir tarihçi, Atatürk Dönemi'nde Türkiye'deki ekonomi politi- kaları ile ilgili makale hazırlayacaktır. Tarihçinin hazırlayacağı çalışmada aşağıdaki ifadeler- den hangisini kullanması doğru olmaz? Siyasal bağımsızlık, ekonomik bağımsızlıkla destekle- nerek tam bağımsızlığa ulaşılmaya çalışılmıştır. B) Alinan tedbirler sonucunda Türkiye, ekonomi alanında kendine yetecek bir konuma gelmiştir. Bu dönemde kurulan İş Bankası, ticaret ve sanayi yatı- rimlarını desteklemiş, daha sonra kurulan bankalara da örnek olmuştur. DLAşar vergisinin kaldırılmasıyla devlet, en büyük vergi kaynağından vazgeçmiştir. Çiftçiye verimli üretim yapma yolu açılmıştır. 1929 Dünya Ekonomik Krizi'nden sonra Türkiye, Avrupa ülkelerine yüklü miktarda borç vermiştir. 51 Diğer Sayfaya Geçiniz.