Soru:

B SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5) Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve olarak almak zorunda olma

B
SOSYAL BİLİMLER
1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5) Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve
olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (=
2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işare
1.
3.
Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve yıkılış vardır. Mo-
narşik baskılara karşı mücadeleye başladık. Kahredici
monarşiye karşı ancak ihtilal ile cevap vermek ve köhne-
leşmiş olan çürük idareyi yıkmak ve ulusu egemen kılmak,
kısacası yurdu kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum.
Mustafa Kemal'in Selanik'te güvendiği arkadaşlarıyla
yaptığı toplantıda ifade ettiği bu sözler;
1. devrimci kişiliği
II. araştırmacı ve bilimsel yönü,
III. ülkücü ve milliyetçi düşüncesi
kişisel yönlerinden hangilerine doğrudan kanıt oluş-
turur niteliktedir?
A) Yalnız !
B) Yalnız 11
C) Yalnız III
E) Il ve III
D) I ve III
Kurtuluş Savaşı'nın programı, Amasya Genelgesi'yle

B SOSYAL BİLİMLER 1. Bu testte sırasıyla, Tarih (1-5) Coğrafya (6-10), Felsefe (11-15), Din Kültürü ve olarak almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (= 2. Cevaplarınızı, cevap kâğıdının Sosyal Bilimler Testi için ayrılan kısmına işare 1. 3. Özgürlük olmayan bir ülkede ölüm ve yıkılış vardır. Mo- narşik baskılara karşı mücadeleye başladık. Kahredici monarşiye karşı ancak ihtilal ile cevap vermek ve köhne- leşmiş olan çürük idareyi yıkmak ve ulusu egemen kılmak, kısacası yurdu kurtarmak için sizi göreve çağırıyorum. Mustafa Kemal'in Selanik'te güvendiği arkadaşlarıyla yaptığı toplantıda ifade ettiği bu sözler; 1. devrimci kişiliği II. araştırmacı ve bilimsel yönü, III. ülkücü ve milliyetçi düşüncesi kişisel yönlerinden hangilerine doğrudan kanıt oluş- turur niteliktedir? A) Yalnız ! B) Yalnız 11 C) Yalnız III E) Il ve III D) I ve III Kurtuluş Savaşı'nın programı, Amasya Genelgesi'yle