Soru:

B. x AL BILIMLER (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20). Din Kültürü ve Ah- veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe

B.
x
AL BILIMLER
(11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20). Din Kültürü ve Ah-
veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait
aynılan kısmına işaretleyiniz.
2. Rumi takvim, Osmanlı Devleti'nde mail işlerin düzen-
lenmesi amacıyla kullanılmıştır. Güneş yili esasına da-
yanan bu takvimde bir yil 365 gün 6 saattir. 1839'dan
itibaren mart ayi, mali yılbaşı olarak kabul edilmistir
Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark varlo Miladi)
takvim, günümüzde dünyaya en yaygın kullanılan tak-
vimdir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı, Hz. İsa'nın
doğumundan bir hafta sonrası yani 1 Ocak'tır. Kökeni
Mısırlılara dayanan bu takvimi Romalılar geliştirmiş ve
Papa 13. Gregorious (Gregoryen) son şeklini vermiştir.
Bu nedenle "Gregoryen takvimi" de denir. Ülkemizde
1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır.
Bu metne göre aşağıdaki bilgilerden hangisine
ulaşılamaz
A) Her iki takvim de güneş yılına göre düzenlenmiştir.
B) Miladi takvimden önce ülkemizde başka takvim çe-
şitleri de kullanılmıştır.
C) Madi takvimin ilk kwanyimasl Misirlilara kadar da-
yapmaktadır.
D) Kliladi takvim Osmanlı Devleti zamanında kullanı-
Han bir takvim değildin
E) Rumi ve Miladi takvimlerin başlangıç tarihleri birbi-
rinden farklıdır.

B. x AL BILIMLER (11-15). Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi (16-20). Din Kültürü ve Ah- veya farklı müfredat ile alanlar için Felsefe (21-25) alanlarına ait aynılan kısmına işaretleyiniz. 2. Rumi takvim, Osmanlı Devleti'nde mail işlerin düzen- lenmesi amacıyla kullanılmıştır. Güneş yili esasına da- yanan bu takvimde bir yil 365 gün 6 saattir. 1839'dan itibaren mart ayi, mali yılbaşı olarak kabul edilmistir Miladi takvimle arasında 584 yıllık fark varlo Miladi) takvim, günümüzde dünyaya en yaygın kullanılan tak- vimdir. Bir yıl 365 gün 6 saattir. Başlangıcı, Hz. İsa'nın doğumundan bir hafta sonrası yani 1 Ocak'tır. Kökeni Mısırlılara dayanan bu takvimi Romalılar geliştirmiş ve Papa 13. Gregorious (Gregoryen) son şeklini vermiştir. Bu nedenle "Gregoryen takvimi" de denir. Ülkemizde 1 Ocak 1926'dan itibaren kullanılmaya başlanmıştır. Bu metne göre aşağıdaki bilgilerden hangisine ulaşılamaz A) Her iki takvim de güneş yılına göre düzenlenmiştir. B) Miladi takvimden önce ülkemizde başka takvim çe- şitleri de kullanılmıştır. C) Madi takvimin ilk kwanyimasl Misirlilara kadar da- yapmaktadır. D) Kliladi takvim Osmanlı Devleti zamanında kullanı- Han bir takvim değildin E) Rumi ve Miladi takvimlerin başlangıç tarihleri birbi- rinden farklıdır.