Soru:

B) Yalnız II Yalnız 1 Vell DU I ve III 1, Il ve III quinoa 8. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle; X KU I. hattatlık, muro I

B) Yalnız II
Yalnız 1
Vell
DU I ve III
1, Il ve III
quinoa
8.
Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle;
X
KU
I. hattatlık,
muro
II. tezhipçilik,
III. dokumacılık
dalah
gibi sanat faaliyetlerinden hangileri, kültürel yaşanti-
larında önem oluşturacak düzeye ulaşmıştır?
A) Yalnız!
3) I ve II
C) I ve III
D) II ve III
I, II ve III
50
NLARI

B) Yalnız II Yalnız 1 Vell DU I ve III 1, Il ve III quinoa 8. Türklerin İslamiyet'i kabul etmeleriyle; X KU I. hattatlık, muro II. tezhipçilik, III. dokumacılık dalah gibi sanat faaliyetlerinden hangileri, kültürel yaşanti- larında önem oluşturacak düzeye ulaşmıştır? A) Yalnız! 3) I ve II C) I ve III D) II ve III I, II ve III 50 NLARI