Soru:

bare ni ola Datiya 8. Haçlı Seferleri'nin aşağıda verilen sonuçlarından han- gisi Avrupa'da siyasi açıdan büyük bir değişimin ya

bare
ni ola
Datiya
8.
Haçlı Seferleri'nin aşağıda verilen sonuçlarından han-
gisi Avrupa'da siyasi açıdan büyük bir değişimin ya-
şanmasına neden olmuştur?
Barut yapımının Avrupalılarca öğrenilmesi
B) Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ticaretin yaygınlaş

bare ni ola Datiya 8. Haçlı Seferleri'nin aşağıda verilen sonuçlarından han- gisi Avrupa'da siyasi açıdan büyük bir değişimin ya- şanmasına neden olmuştur? Barut yapımının Avrupalılarca öğrenilmesi B) Müslümanlarla Hristiyanlar arasında ticaretin yaygınlaş- ması Pusulanın Avrupa'ya geçmesi ve geliştirilmesi D) Doğu'da Haçlı kontluklarının kurulması E Kiliseye duyulan güvenin azalması ..... eis Yayınları 11. Haçlı I. B II. S III. k IV. K nede aşağ mişt A B)

Soru Çözümünü Göster